Startsida

Kungsmarksskolan

Kungsmarksskolan Foto: Kungsfoto

Kungsmarksskolan Foto: Kungsfoto

Kungsmarksskolan är en 7-9 skola med en integrerad grundsärskola.
Skolans elever ska utifrån sina egna förutsättningar kunna utvecklas så långt som möjligt.  Alla elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling. 
Vårt mål är att lärandemiljön på Kungsmarksskolan ska vara begriplig, hanterbar och meningsfull. Vi strävar alltid efter att skapa dialog och delaktighet om måluppfyllelse och förbättringsinsatser.

Läroplanen för grundskolanlänk till annan webbplats

Skolbyggnaderna

Skolan byggdes 1995 och fick då namnet Kungsmarksskolan.

Namnet kommer av att det redan under vikingatiden låg en kungsgård vid kullen där Foss kyrka nu ligger. Kungen och hans hird vistades där, så länge gården hade råd, sedan drog de vidare till nästa kungsgård. Kungen passade på att hålla ting med befolkningen medan han var i bygden. Söder om kyrkan ligger en stor gravhög, som brukar kallas Tingshögen.

Eftersom man inte kunde plöja lerjordar med den tidens enkla träredskap, användes slättlandet som betesmark. Området från skolområdet till köpcentret Munkeland har sedan urminnes tider kallats Kungsmarken, eftersom det från början var betesäng och tillhörde kungsgården.

Där Munkedalsskolan nu ligger kallades för Lilla Kungsmarken. Där Kungsmarksskolan ligger och ända till Munkeland kallades för Stora Kungsmarken.

Så nog har Kungsmarksskolan fått ett passande och historiskt rättmätigt namn.

Sidansvar: Yvonne  Andersson
Senast uppdaterad 2017-03-06

Postadress:
Kungsmarksskolan
Klockvägen 1
455 30 Munkedal

Besöksadress:
Klockvägen 1, Munkedal

Rektor:
Yvonne Andersson
E-post:yvonne.i.andersson@munkedal.se
Telefon: 0524-18250

Speciallärare:
Yvonne Andersson
E-post:yvonne.andersson4@munkedal.se  Telefon: 0524-184 03                    Ingela Hedlund
E-post: ingela.hedlund@munkedal.se
Telefon: 0524-182 51

Expedition:
Veronica Hagman
E-post: veronica.hagman@munkedal.se
Telefon 0524-182 52

Personalrum:
Telefon 0524-182 54

Skolbiblioteket:
Carina Lindskog
E-post: carina.lindskog@munkedal.se
Telefon 0524-182 56

Studie- och yrkesvägsledare:
Yvonne Silkehammar
E-post: yvonne.silkehammar@munkedal.se
Telefon 0524-182 58

Kurator:
Mats Alehed
E-post: mats.alehed@munkedal.se Telefon: 0524-182 37

Skolhälsovård:
Susanne Zetterman
E-post:
susanne.zetterman@munkedal.se 
Telefon 0524-183 12

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2017-03-06 | Om webbplatsen