Startsida

Utbildning i Svenska för invandrare - SFI

Kursfakta

 

Dag/KvällStartFörkunskaper
Studieväg 1, 2, 3Dagkontinuerligt-

Utbildning i Svenska för invandrare - SFI skall ge nyanlända invandrare grundläggande kunskaper i svenska samt kännedom om det svenska samhället. Efter att ha fått betyg i SFI, kan Du bygga på Din svenska ytterligare genom att läsa kursen - Svenska som andraspråk. Den ger Dig grundskolekompetens i svenska och är gymnasieförberedande. Den grundläggande utbildnnigen i Svenska för invandrare består av tre studievägar där varje studieväg innehåller två kurser. Studieväg 1 (Kurs A, B) är tänkt för Dig som  är analfabet eller kortutbildad. Studieväg 2 (Kurs B, C) och Studieväg 3 (Kurs C, D) har en snabbare studietakt och mer avancerade mål. Det är möjligt för Dig att kombinera eller integrera kurser inom SFI med studier i grundläggande eller gymnasial vuxenutbildning, praktik, förvärvsarbete eller annan sysselsättning.

Kurs A

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs

Eleven skall:
-våga och kunna kommunicera muntligt i enkla vardagliga situationer och kunna tolka och använda några skriftliga budskap.
-kunna lära sig svenska på olika sätt, både i utbildning och vardagsliv.
-kunna, på ett enkelt sätt, muntligt beskriva sina egna kunskaper och erfarenheter, och
känna till viktiga funktioner i närsamhället och grundläggande lagar och regler i Sverige.

Kurs B

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs

Eleven skall:
-våga och kunna kommunicera muntligt och med enkel skrift i vardagliga sammanhang och i för individen relevanta yrkessituationer.
-kunna pröva och kommentera olika sätt att lära sig svenska.
-kunna beskriva sina egna kunskaper och erfarenheter och jämföra dem med intryck av liv i Sverige.
-känna till samhällsliv i Sverige och ha kunskaper om hur demokratiska värderingar tar sig uttryck i det svenska samhället.

Kurs C

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs

Eleven skall:
-kunna kommunicera muntligt och skriftligt i enkla situationer i vardags-, samhälls- och arbetsliv.
-kunna använda olika strategier för att lära sig svenska och ha erfarenhet av att planera sitt lärande.
-kunna beskriva sina erfarenheter av språk, arbetsliv och kulturer och jämföra med olika förhållanden i Sverige.
-ha kunskaper om vardags-, samhälls- och arbetsliv i Sverige och känna till sina rättigheter och skyldigheter.

Kurs D

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs

Eleven skall:
-kunna kommunicera muntligt och skriftligt i olika situationer i vardags-, samhälls- och arbetsliv.
-kunna använda olika strategier för att lära sig svenska och kunna planera sitt fortsatta lärande.
-kunna jämföra egna och andras erfarenheter av språk, kulturer, samhälls- och arbetsliv i Sverige och något annat land.
-ha kunskaper om hur det svenska samhället är uppbyggt och fungerar samt om normer och värderingar, rättigheter och skyldigheter.

Sidansvar: Henrik Oleskog
Senast uppdaterad 2016-01-15

Kontakt

Besöksadress:
Kustvägen 12
455 61 DINGLE

Postadress:
Box 23
455 21  MUNKEDAL

E-post:
kunskapenshus@munkedal.se

Kunskapens Hus Logotyp

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-01-15 | Om webbplatsen