Startsida

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ (motsvarande riksdagen på riksnivå).

Kommunfullmäktige i Munkedals kommun består av 35 ledamöter vilka väljs för en tid av fyra år.

Under innevarande mandatperiod bildar socialdemokraterna (S),  centerpartiet (C) och miljöpartiet (MP) majoritet.

Fullmäktige väljer ledamöter i alla nämnder och styrelser samt fattar beslut i stora, principiellt  viktiga ärenden såsom budget, bokslut, bostadsförsörjning och detaljplaner.

I Munkedal sammanträder fullmäktige normalt 7 - 9 gånger per år. Sammanträdena är offentliga.

Webbsändning av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har beslutat att inte webbsända sina sammanträden under 2015. Två till tre av kommunfullmäktiges sammanträden kommer att webbsändas från 2016.

Mandatperiod: 2014-10-15 - 2018-10-14

Mandatfördelning:
(S) 11
(C) 6
(M) 6
(SD) 6
(V) 2
(KD) 2
(MP) 1
(L) 1

Arbetarepartiet Socialdemokraterna

 

Miljöpartiet de gröna

 

Moderata Samlingspartiet

Jan Hognert (M)
2:e vice ordförande

 

Sverigedemokraterna

 

Vänsterpartiet

 

Kristdemokraterna

 

Liberalerna

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2017-04-11 | Om webbplatsen