Startsida

Påverkan och tillgänglighet

Allmänt


Har du någon fråga eller synpunkt du vill framföra, kan du när du vill skriva, ringa eller boka träff med tjänsteman eller ansvarig politiker.

Tillgänglighet


Vi som arbetar i kommunhuset har årsarbetstid, vilket bl.a. innebär att du kan avtala tid för ditt ärende även utanför ordinarie arbetstid.

Medborgarförslag


Vill du delta i samhällsfrågor som rör kommunen, kan du göra din röst hörd genom att lämna in ett medborgarförslag. Ärendet får alltid en politisk behandling.

Synpunkter och klagomål


Har du någon synpunkt eller klagomål på någon verksamhet? Använd gärna kommunens blankett för att framföra din synpunkt.

Lokala utvecklingsgrupper


Är du med i en samhällsförening eller likvärdigt? Då vet du att det finns ett nära samarbete mellan kommunen och dessa lokala utvecklingsgrupper. Vid träffarna dryftas både problem, möjligheter och utveckling. Föreningarna finns i Valbo-Ryr, Håby, Saltkällan, Bärfendal, Dingle, Hällevadsholm, Sörbygden och Torreby.

Företagare


Är du företagare? Då vet du att det finns ett nära samarbete mellan kommunen och företagarna. Vid företagsträffar dryftas både problem, möjligheter och utveckling. Förutom dessa träffar, som är öppna för samtliga företagare, görs också enskilda företagsbesök för att fördjupa samverkan mellan kommunen och näringslivet.

Samråd


Vid större förändringar av mark- och vattenanvändning upprättar kommunen översikts- och detaljplaner. Dessa kan du påverka vid samråds- och utställningstillfällena.

Bra att känna till: När du sänder in t.ex. ett brev med synpunkter eller ett medborgarförslag till kommunen blir det en allmän handling som, om det inte är ett ärende som rör sekretesskyddade uppgifter, är offentlig och som var och en kan ta del av.

Sidansvar: Linda Ökvist
Uppdaterad 2016-04-08

Kontakt

Postadress:
Munkedals kommun
455 80 Munkedal

Telefon:
0524-180 00

e-postadress:
munkedal.kommun@munkedal.se

Kommunsekreterare
0524-182 33
Informationsansvarig
0524-182 96

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-04-08 | Om webbplatsen