Startsida

Kontakta oss


Du är alltid välkommen att ringa, maila eller skriva till kommunens tjänstemän och politiker. Välj i listan nedan.

Självservice, telefon 0524-183 80


Om du vet namnet på den du söker kan du ringa den automatiska telefonisten.
Ring 0524-183 80 och säg för- och efternamn så kopplas du direkt.

Postadress

Munkedals kommun
455 80 Munkedal

Besöksadress kommunhuset

Centrumtorget 5
Munkedal

Telefon

0524-180 00 växel
Växeln är öppen vardagar:
Måndag - Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 16.00

Kommunens e-postadresser

E-postadresser till kommunens anställda bygger på följande princip:
förnamn.efternamn@munkedal.se
Följaktligen får Sven Svensson adressen:
sven.svensson@munkedal.se
Å, ä eller ö byts ut mot a, a och o.

E-post till Munkedals kommun

Nämndsbrevlådor

E-postmeddelande som sänds till någon av nämndsbrevlådorna nedan
vidarebefordras till berörd tjänsteman.
Kommunstyrelsen
Byggnämnden
Miljönämnden i mellersta Bohuslän

Kommunstyrelsen

Ordförande
Åsa Karlsson (S)
Telefon: 0524-181 67

1:a vice ordförande
Karl-Anders Andersson (C)
Telefon: 070-535 04 37

2:e vice ordförande
Ann-Sofie Alm (M)
Telefon: 076-178 57 18

Kommunchef

Kommunchef
Håkan Sundberg
Telefon: 0524-181 65
E-post: hakan.sundberg@munkedal.se

Chefer

Personalchef
Telefon: 0524-181 73

Administrativ chef
Telefon: 0524-181 68

Ekonomichef
Telefon: 0524-184 49

Lönechef
Telefon: 0524-184 79

Sektorchef Samhällsbyggnad
Telefon: 0524-181 18

Socialchef
Telefon: 0524-181 38

Sektorchef Barn och Utbildning
Telefon: 0524-183 67


Sidansvar: Lotta Karlsson
Senast uppdaterad 2017-04-18

Kommunhusets öppettider

Måndag - Torsdag: 08.00-16.30
Fredag: 08.00-16.00

Medborgarcentrum

Flexibel arbetstid tillämpas, vilket innebär möjlighet till tidsbokning utanför öppettiderna.

Felanmälan


Kommunens fastigheter
Telefon 0524-734 160

Munkbos fastigheter (dagtid)
Telefon: 0524-109 00

VA-anläggningar utanför tomtgräns samt gator
Telefon: 031-703 14 84

Kommunens gatubelysning
Infratek Sverige AB
Telefon dagtid och övrig tid:
0522-45 90 10
OBS! Endast vid fel som utgör fara för allmänheten.  

Socialjour

Ring 0522-69 74 44 under nedanstående tider:
måndag - torsdag: kl. 16.00-23.00
fredag: kl. 15.00-02.00
lördag: kl. 16.00-02.00
söndag: kl. 16.00-23.00

Övrig tid nås socialjour
via polisen 114 14

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2017-04-18 | Om webbplatsen