Munkedals kommunvapen

Mänskliga rättigheter

Ett barn och en vuxen promenerar hand i hand i naturen i solsken.

Mänskliga rättigheter handlar om att alla människor är födda
fria med lika värde och lika rättigheter. Mänskliga rättigheter gäller alla människor i hela världen. Varje människa har samma rättigheter oavsett ursprung, kön, religion, sexualitet och hudfärg.

 

Mänskliga rättigheter bygger på förhållandet mellan staten
och individen, där staten har en skyldighet att se till att rättigheterna efterföljs och efterlevs. Rättigheterna täcker in många delar av en människas liv, till exempel rätten till utbildning, yttrandefrihet, hälsa, arbete samt barns och kvinnors rättigheter.

Barnkonventionen

FN:s konvention om barnets rättigheter, också kallad
Barnkonventionen, innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Konventionen definierar barn som alla människor under 18 år.

 

Barnkonventionen slår fast att alla barn har rätt att leva
och utvecklas och att barnets bästa alltid ska komma i första hand. Varje barn har rätt att respekteras, att växa upp i trygghet och i frihet från våld och övergrepp. De ska ges möjlighet att utrycka sina åsikter i frågor som berör dem och deras åsikter ska också beaktas. Barn har rätt till utbildning, social trygghet, skälig levnadsstandard, sitt eget språk, kultur och lek och fritid.

Barnkonventionen består av 54 artiklar och tre tilläggsprotokoll som alla bildar en helhet, men artikel 2, 3, 6 och 12 kallas
för de fyra huvudprinciperna.

 

Artikel 2: Alla barn är lika mycket värda och har samma
rättigheter. Ingen får diskrimineras.

 

Artikel 3: Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör
barn.

 

Artikel 6: Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

 

Artikel 12: Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.

 

Sverige anslöt sig till Barnkonventionen 1990 och har lagt ett
förslag på att den ska bli nationell lag från 2020. I Munkedals kommun är arbete med barns rättigheter en prioriterad fråga och en handlingsplan för implementering av Barnkonventionen håller på att tas fram.

 

För mer information om Munkedals kommuns arbete med Barnkonventionen, kontakta vår folkhälsostrateg:

Catharina Sundström
Folkhälsostrateg

catharina.sundstrom@munkedal.se

0524-181 71

Senast ändrad: 2017-09-13

Munkedals kommun

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

 

 

OM WEBBPLATSEN 

Om kakor (cookies)

Personuppgiftslagen

Webbkarta

 

För anställda

Under uppbyggnad

Webbsidan är under uppbyggnad och fylls kontinuerligt på med mer innehåll.

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

Fax: 0524-181 10

 

Skicka e-post

SOCIALA MEDIER

Facebook, Twitter och Instagrams ikoner.

OM WEBBPLATSEN

Om kakor (cookies)

Personuppgiftslagen

Webbkarta

För anställda

UNDER UPPBYGGNAD

Webbsidan är under uppbyggnad och fylls kontinuerligt på med mer innehåll.