Fredag 25 Juli
Startsida

Projektarbeten Kultur

IKON-


Interregionalt KulturOplevelses Netværk


Interregionalt Kultur Oplevelses Netværk öppnas i nytt fönstersyfte är att stärka besöksnäringen genom att tillgängliggöra, levandegöra och utveckla våra kulturmiljöer och kulturella besöksmål.
I Interreg IIIA-projektet "Kongeveien" som genomfördes 2005 — 2007 skapades grunden till ett historiekulturellt nätverk bland kommunerna i Bohuslän och Östfold. Deltagarna i det nya nätverket vill med ett nytt projekt utveckla kulturella besöksmål för att stärka besöksnäringen inom områdena runt Skagerrak och Kattegat, vilka har en lång gemensam historia.
Projektet är igång och pågår till 2012-05-31.

Kongeveien


"Kongeveien" öppnas i nytt fönstervar ett nätverksprojekt mellan kommunerna i Östfold och Bohuslän längs den historiska Kungs-, Post- och fästningsvägen som var huvudsamfärdselväg mellan Oslo och Köpenhamn. Projektet avslutades 30 juni 2007.

Offentlig miljö som konstform


Trivsel i det offentliga rummet
Konst i offentlig miljö, är ett gemensamt konstprojektöppnas i nytt fönster i Fyrbodals 14 kommuner, däribland Munkedal, där den offentliga miljön sätts i fokus. Det handlar om "konst i offentlig miljö", om hur vi skapar trivsel och attraktion i de offentliga rum som vi vistas i. Det rör sig om om gator och torg, landskap, rondeller, konst, byggnader med mera.
Det handlar om ett estetiskt tänk i den kommunala planeringen och en investering i den offentliga miljön. Konst tanken skall vara med från början och inte som nu, efteråt för en konstnärlig utsmyckning. Livet och människan ska stå i centrum för planeringen, inte formen.

Bokprojektet Lågor


Lågor öppnas i nytt fönsterhade som mål att ta fram en bok med texter av lokala skribenter i var och en av Fyrbodals 14 kommuner. Drygt 550 skribenter fick plats med sina alster. Från Munkedal deltog 37 skribenter. Böckerna gavs ut hösten 2011 och presenterades på Bok & Biblioteksmässan i Göteborg i september.

Visinventering


År 2007 genomfördes en visinventering i Munkedals kommun i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Musik i Väst och Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg var initiativtagare till att samla ihop gamla visor. Lokala visor som sjungits på fester, revyer, visor som sjungits för barn. Egen komponerade visor med text och musik eller bara egen text samlades in under några dagar.

Därefter bildades tre arbetsgrupper, en för varje kommundel. Svarteborgm Sörbygden och Munkedal. I studiecirkelform gjordes en sammanställning som nu delar av finns samlat i ett snyggt häfte.
Ett releaseparty för Visinveteringen hölls under 2008 och ett flertal arrangemang har sånger från detta projekt framförts.
Häftet finns att köpa på Studieförbundet Vuxenskolan i Dingle eller hos kulturutvecklaren. 160 kronor kostar den.

Sidansvar: JanOlof Karlsson
Uppdaterad 2011-12-02
Kontakt
Kulturutvecklare tel. 0524-181 75
Boken Lågor

Boken Lågor

Visor från vår bygd

Visor från vår bygd

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Kommunkontorets öppettider måndag-torsdag 08.00-16.30 fredag 08.00-16.00, lunchstängt 12.00-13.00
Sidan uppdaterad 2011-12-05 | Om webbplatsen