Startsida

Kulturplan för Munkedals kommun

Kulturplanen är ett gemensamt dokument för kommunens alla verksamheter, nämnder och förvaltningar. Kulturplanen är också ett gemensamt dokument för alla kommunens invånare och organisationer.
 
En ny kultur & fritidsplan är påbörjad. I planen framgår alla målgrupper och verksamheter som finns inom och genomförs av kommunen, men också det lokala föreningslivet samt studieförbunden.

Planen ska vara aktiv och förnyas vart fjärde år.

Utdrag ur planen:

Vision för kulturverksamheten

Kultur- och naturmiljön i Munkedal har en stor potential att utvecklas och göras tillgänglig. En kommun med varierat kulturliv kan utvecklas positivt i framtiden och behålla sin kulturhistoria. Kulturarvet ska synliggöras i alla tänkbara former i det allmänna kulturlivet och bidra till att skapa sammanhang och vara levande för alla människor, oavsett var de bor i kommunen.

Kulturen är och ska vara en obunden kraft i samhället, en kraft som bidrar till människans medvetande om sig själva och samhället. Kulturen är en avgörande del av demokratin. Kulturen hävdar och värnar varje människas unika värde, rätten att vara olika och olika gruppers, religioners och länders traditioner och visioner. Kulturen skall vara tillgänglig för alla oavsett kön, ålder, etnisk bakgrund eller funktionshinder.

Munkedal skall vara en levande kulturkommun året om och präglas av människor som är stolta över sin bygd och inspirerar varandra genom kulturen till nya idéer och engagemang.

Kulturen ska vara en naturlig del av alla kommunala verksamheterna och ge förutsättningar för hälsa, bildning, tänkande och utformning av offentliga miljöer.

Läs mer om den föregående kulturplanen

PDF
(pdf, 332.4 kB)

Musik

Kultur i FyrBoDal och Västra Götaland


Diskussioner kring kulturplan

Den 16 februari samlades politiker och tjänstemän från VGR och Fyrbodals kommuner för att diskutera den regionala kulturplanen för 2013-2015.

Ta del av dokumentationenPDF (pdf, 5.2 MB)

Kultur i FyrBoDallänk till annan webbplats

Sidansvar: JanOlof Karlsson
Senast uppdaterad 2016-04-26

Kontakt
Kulturutvecklare
Telefon: 0524-181 75

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-04-26 | Om webbplatsen