Startsida

Kulturpris

Kulturpris

Munkedals kommuns kulturpris utdelas till enskild person eller förening för förtjänstfulla kulturinsatser i kommunen. Kulturpriset är på 6 000 kronor.

Kulturstipendium

Munkedals kommuns två kulturstipendium utdelas till en verksam kulturutövare eller till den som studerar inom de olika konstnärliga genrerna.
Stipendiesumman är 6 000 kronor.

Båda pristagarna skall vara verksamma och boende i Munkedals Kommun. Kulturpriset och kulturstipendiet skall utgå som belöning för värdefulla insatser eller uppmuntran och hjälp till utbildning åt dem som visat lovande anlag för fortsatt konstnärlig och vetenskaplig verksamhet inom litteratur, musikteater, konst konstverksamhet, vetenskap, journalistik, bildningsverksamhet, hembygdsvård eller jämförbara områden av kulturell verksamhet.


2016 års pris- och stipendietagare

Årets pristagare är;

Kulturpris(delat);
Ewa Alfredsson, Hedekas
För hennes engagemang i att hjälpa människor finna sina rötter bl a genom egen bokproduktion om Hede socken och genom återkommande torpvandringar samt skyltning på dessa torp

Museiföreningen Munkedals Järnveg
För att föreningen förvaltar ett industri arv i kommunen som förnyar verksamheten och utvecklar den med små medel och stora ideella insatser.


Kulturstipendium;
Björn Regnér
För sitt engagemang och oförtrutna nyfikenhet inom musikens alla områden, speciellt inom folkmusik och komposition. Inga kombinationer verkar omöjliga – t ex att skriva Bach-inspirerade preludier för nyckelharpa

Musikskolans Musikstipendium;
Moa Höglind
För sin musikalitet och stora tränings vilja som gjort henne till en stabil och trogen klippa i MBO och Hip Dudes.Utdelning av priser och stipendier utdelades i samband med nationaldagsfirandet den 6 juni 2016 i Munkedals Folkets Park.

 

Sidansvar: JanOlof Karlsson
Senast uppdaterad 2016-06-09

Kontakt
Kulturutvecklare
E-post: JanOlof Karlsson
Telefon: 0524-181 75
Pristagare för kultur, fritid,folkhälsorådet samt Musikskolans musikstipendium

Pristagare för kultur, fritid,folkhälsorådet samt Musikskolans musikstipendium

Åsa Karlsson med fitidspristagaren Johan Söreklint

Åsa Karlsson med fitidspristagaren Johan Söreklint

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-06-09 | Om webbplatsen