Startsida

Konst i offentlig miljö - ett konstprojekt i Fyrbodal

Trivsel i det offentliga rummet

Konst i offentlig miljö, är ett gemensamt konstprojekt i Fyrbodals 14 kommuner, däribland Munkedal, där den offentliga miljön sätts i fokus.

Det handlar om "konst i offentlig miljö", om hur vi skapar trivsel och attraktion i de offentliga rum som vi vistas i. Det rör sig om om gator och torg, landskap, rondeller, konst, byggnader med mera.

Det handlar om ett estetiskt tänk i den kommunala planeringen och en investering i den offentliga miljön. Konsttanken skall vara med från början och inte som nu, efteråt för en konstnärlig utsmyckning.

Livet och människan ska stå i centrum för planeringen, inte formen.

Processen

Göran Vogel Rödin var projektledare under de två år projektet pågick, spindeln i detta kommunövergripande nät. Finansiering skedde med kommunala och regionala medel samt stöd från Framtidens Kultur.

Inom ramen för projektet "Konst i offentlig miljö - en framtidsfaktor i Fyrbodal" valde de 14 medverkande kommunerna en sekvens/ett område, som man undersökte närmare.

I Munkedal valde den förvaltningsöverskridande arbetsgruppen Centrumtorget i Munkedal och vägen ned mot/och Örekilsparken.

Målet var

 • att ta fram konstplaner i kommunerna som ett komplement till det kommunala, strategiska arbetet med den offentliga miljön.
 • att väcka inspiration till att konstnärlig medverkan ska komma in tidigt i planeringsprocessen och bli en integrerad del av arbetet.
 • att öka kunskapen hos kommunala företrädare och kommuninvånare om den offentliga miljöns attraktivitet och gestaltning.

Detta har hänt...

28 konstnärer, två per kommun tog sig an uppgiften att på fem dagar undersöka, ladda och synliggöra det offentliga rummet. En process som provar öppenheten som metod.

Uppdraget är inte att skissa på "utsmyckningar" eller göra andra förslag utan att undersöka, ladda och synliggöra. De skall även synliggöra konstens möjlighet till att skapa andra skikt av förståelse.

Det var mycket uppmärksamhet i media kring de olika aktiviteterna i kommunerna.

...i Munkedal

I Munkedal arbetade konstnärerna med hur de valda platserna, torget och Örekilsparken, kan förbättras. Bland annat borde torget göras mer rumsligt genom att exempelvis skärmas av från parkeringen och trafiken. Tydliggöra kopplingen mellan olika delar av Munkedal vilket kan vara viktigt för folk som kommer utifrån.

Parken kan göras mer attraktiv genom en spännande botanisk trädgård (det finns en historisk koppling till fantastiska trädgårdsanläggningar i Munkedal genom tiderna, till exempel Saltkällan och Åtorp).

Arkitekt Arne Branzell har engagerat sig för Munkedals centrum och har skissat på ett förslag på ett förbättrat torg med parkering, stråk och knutpunkter.

Skiss över Centrumtorget i Munkedal

Arne Branzells skiss över Centrumtorget i Munkedal

Allmänheten engagerar sig

Kommuninvånare har lämnat idéer till utformande av den offentliga miljön. Även synpunkter på utformning i våra andra kommundelar har kommit in men vi efterlyser mer! Hör gärna av dig!
Platser som föreslagits att arbeta vidare med:

 • Hällevadsholm (inte specificerat)
 • Hedekas torg
 • Dinglerondellen
 • Södra infarten till Munkedal
 • Munkeland

I samband med möten med samhällsföreningar, bygdegrupper med flera som skall hållas, finns det tillfällen att arbeta vidare med den metod som görs i den förvaltningsövergripande gruppen.

Vad händer nu?

Ett styrdokument, den så kallade FyrBoDalmodellen, är framtagen och antogs av kommunfullmäktige den 28 april 2011. Avsikten är att alla kommuner inom FyrBoDal kommer att ha ett gemensamt styrdokument (FyrBoDalmodellen) men som anpassas efter varje kommuns förutsättningar.

Även en programskrivning skall göras om vad Munkedal vill göra med vår valda sekvens (Örekilsparken och centrum) som sammanfaller med den pågående detaljplanen för området där även Vadholmen ingår. Denna skrivning kan fungera som underlag till en eventuell arkitekttävling.

Vad har hänt i den fysiska miljön sedan projektet drog igång?

 • Trafiken är enkelriktad vid infarten till torget.
 • Parkeringsplatserna mot Strömstadsvägen är enhetliga. Snedställda åt höger.
 • Styrdokumentet "FyrBoDal modellen"PDF (pdf, 471.4 kB) är antagen av kommunfullmäktige.
 • En tjänstemannagrupp inom den kommunala förvaltningen arbetar med gestaltningsfrågorna.
 • Kommunhuset Forum har fått en konstnärlig gestaltning av konstnär Clara Sörnäs.
 • Vägport och busshållplats på Strömstadsvägen. Trafikverkets ansvar.
 • Planering av utformningen av Örekilsparken.
 • Möte med Hedekas Samhällsförening om torgets utformning.
 • Konstprojekt Hällevadsholms skola.

 

Sidansvar: JanOlof Karlsson
Senast uppdaterad 2016-04-14

Innehåll
Konstgruppen på vandring

Konstgruppen på vandring

Förslagstavlan för allmänheten där man kunde skriva synpunkter på bland annat torgets utformning.

Förslagstavlan för allmänheten där man kunde skriva synpunkter på bland annat torgets utformning.

En tänkt entré till Örekilsparken

En tänkt entré till Örekilsparken

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-04-14 | Om webbplatsen