Startsida

Thomas Thorild

Cirka två kilometer söder om Hällevadsholm, på västra sidan om vägen, står en minnessten vilken är rest över Thomas Thorild. På stenen står det skrivet:
Thomas Thorild, föddes här 1759. SKALD, TÄNKARE, SNILLE.

Thomas Thorild föddes 1759 på gården Blåsupp, Hällevadsholm i Svarteborgs socken. Han hette dock egentligen Thorén fram till år 1775.
Pappan var kronolänsman Jöns Olsson Thorén och mamman hette Börta Thomasdotter. Kort efter Thomas födelse dog modern och fadern, så Thomas togs om hand av sin bror Olof Thorén i Kungälv.

Han var lyriker, författare och filosof och kom främst att bli uppmärksammad av sin samtid och eftervärlden tack vare sin personlighet och spännande levnadsöde. Han var ovanligt begåvad och kunde, genom bidrag från en rik välgörare, studera filosofi och juridik vid Lunds universitet.

Det var dock Thorilds presentationsteknik som förargade folk. Han visade tydligt att man inte behövde lyda andra bara för att de hade en högre position i samhället.

Thomas Thorilds mest kända citat kom att lyda:
Tänka fritt är stort - men tänka rätt är större

Han drev frågan om tryckfrihet och gav sig in i politiken, något som ledde till att han arresterades 1792. Då man befarade en konspiration och en kommande kupp landsförvisades han till Greifswald i dåvarande svenska Pommern. Här blev han kvar som bibliotekarie och professor fram till sin död 1808. Thomas Thorild ligger begravd i Neuenkirchen.

Lyssna på en berättelse

Thomas Thorild-Sällskapet

Thomas Thorild-Sällskapet bildades den 19 november 2007 i Hällevadsholm. Syftet med sällskapet är att hedra författaren och lyfta fram hans verk och idéer.

Läs mer om Thomas Thorild-Sällskapet:
Thomas Thorild sällskapetlänk till annan webbplats

Thomas Thorild platsen

18 april 2009 invigdes Thomas Thorild-platsen till minne av hans födelse. Läs mer om platsenlänk till annan webbplats och jubiléet.

 

Sidansvar: JanOlof Karlsson
Senast uppdaterad 2016-04-14

Kontakt
Thomas Thorild

Thomas Thorild

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-04-14 | Om webbplatsen