Startsida
Tillgänglighetsdatabasens logotyp
Information om tillgänglighet
i lokaler och naturområden

Miljö och Hälsa

Från och med den 1 januari 2013 har Lysekils, Munkedals och Sotenäs kommuner en gemensam miljöenhet och miljönämnd med namnet Miljönämnden i mellersta Bohuslänlänk till annan webbplats.

Sotenäs kommun är värdkommun för samarbetet.

Miljönämnden i mellersta Bohuslän ansvarar för frågor som berör miljö, hälsa, livsmedel och smittskydd med mera. Miljönämnden arbetar i huvudsak med prövning och tillsyn samt rådgivning och information. Miljönämnden har också i uppgift att bevaka naturvårds- och miljöfrågor i samband med detaljplaneläggning och prövning av bygglov. Nämnden har också ansvaret för prövning av strandskyddsdispenser.

Sidansvar: Lotta Karlsson
Senast uppdaterad 2016-04-26

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-04-26 | Om webbplatsen