Munkedals kommunvapen

Meny

Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljöer

Närbild på ett bostadshus i äldre stil med liggande träfasad.

Varsamhet mot befintliga byggnader

Ändringar av befintliga byggnader ska utföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag beaktas och dess byggnads-tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas tillvara. Det gäller både utvändiga och invändiga ändringar.

 

Kravet på varsamhet är inte ett förbud att ändra, men de ändringar som görs ska beakta byggnadens förutsättningar.

Varsamhetskraven gäller oavsett om bygglov krävs eller inte. Det är byggherren som har ansvaret för att även dessa krav blir uppfyllda. I samband med bygglovsansökan prövas bland annat om varsamhetskraven tillgodosetts.

Bygga i kulturmiljö

Byggnadsnämnden har tagit initiativ till att ta fram ett informationsmaterial om ett antal kulturmiljöer, vilka ingår i kommunens kulturminnesvårdsprogram. Ett antal foldrar har tagits fram och skickats ut till fastighetsägarna inom respektive område. Syftet är att informera om områdenas kulturmiljövärden och uppmana till varsamhet om kulturmiljön vid byggande och andra åtgärder inom dessa områden.

Senast ändrad: 2017-12-05

Charlotta Claesson

Bygglovshandläggare

 

charlotta.claesson@munkedal.se

0524-181 24

 

Telefontider

Måndag-fredag kl. 10:00-12:00


 

Per-Åke Willhed

Bygglovshandläggare

 

per-ake.willhed@munkedal.se

0524-181 05

 

 

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

 

 

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: munkedal.kommun@munkedal.se

 

Öppettider

Måndag - torsdag kl. 08:00-16:30

Fredag kl. 08:00-16:00


Se avvikande öppettider

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: munkedal.kommun@munkedal.se

 

Öppettider

Måndag - torsdag kl. 08:00-16:30

Fredag kl. 08:00-16:00

 

Se avvikande öppettider

SOCIALA MEDIER

Facebook, Twitter och Instagrams ikoner.

OM WEBBPLATSEN

Om kakor (cookies)

Personuppgiftslagen

Webbkarta

För administratörer

UNDER UPPBYGGNAD

Webbsidan är under uppbyggnad och fylls kontinuerligt på med mer innehåll.