Munkedals kommunvapen

Meny

Förhandsbesked

Inom detaljplanelagda områden finns riktlinjer om hur du får bygga. Utanför detaljplanelagda områden finns inga bindande besked.

 

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska mark som bebyggs vara lämplig för sitt ändamål. Förhandsbeskedet är ett sätt för dig att tidigt få reda på om det du planerar att bygga överhuvudtaget är möjligt att bygga på just den plats som du tänkt dig.

Enklare handlingar

Förhandsbeskedet kan sökas på enklare handlingar än vad som fodras i en ansökan om bygglov. Syftet är att sökanden ska få ett första besked om en åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen, utan att projektera hela huset.

Lokaliseringsprövning

Vid en lokaliseringsprövning utanför område med detaljplan är det flera aspekter som vi måste ta hänsyn till. Viktiga frågor att belysa är bl.a. hur den nya byggnaden passar in i områdets karaktär, hur vatten och avlopp ska lösas, risk för olyckor, hur tillfart ska anordnas, fornlämningar, elledningar, om allmänheten berörs etcetera.

 

Berörda myndigheter, organisationer och grannar får möjlighet att yttra sig över ditt föreslag till bebyggelse.

Ett positivt förhandsbesked gäller i två år

Ett positivt förhandsbesked är innebär att du kan vara säker på att sedan få bygglov om din ansökan inkommer inom två år. Ansökan måste stämma överens med förhandsbeskedet och de eventuella krav som kommunen beslutat om.

Senast ändrad: 2017-12-05

Per-Åke Willhed

Charlotta Claesson

Bygglovshandläggare

 

charlotta.claesson@munkedal.se

0524-181 24

 

Telefontider

Måndag-fredag kl. 10:00-12:00


MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

 

 

KONTAKTA KOMMUNEN

0524-180 00

munkedal.kommun@munkedal.se

 

Öppettider

Måndag - torsdag kl. 08:00-16:30

Fredag kl. 08:00-16:00

 

Se avvikande öppettider

Sociala Medier

Facebook, Twitter och Instagrams ikoner.

OM WEBBPLATSEN 

Om kakor (cookies)

Personuppgiftslagen

Webbkarta

 

För administratörer

Under uppbyggnad

Webbsidan är under uppbyggnad och fylls kontinuerligt på med mer innehåll.

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

Fax: 0524-181 10

 

Skicka e-post

SOCIALA MEDIER

Facebook, Twitter och Instagrams ikoner.

OM WEBBPLATSEN

Om kakor (cookies)

Personuppgiftslagen

Webbkarta

För anställda

UNDER UPPBYGGNAD

Webbsidan är under uppbyggnad och fylls kontinuerligt på med mer innehåll.