Munkedals kommunvapen

Meny

Kontrollansvarig

Bild på en byggnadskonstruktion.

En kontrollansvarig (KA) arbetar på uppdrag av en byggherre. KA ska upprätta en kontrollplan och sedan ska byggherren låta utföra kontrollerna.

 

En KA ska enligt plan- och bygglagen ha den kunskap, erfarenhet och lämplighet för sitt uppdrag och dessutom vara certifierad. Den kontrollansvariga ska ha en självständig ställning i förhållande till den som utför de arbeten som ska kontrolleras. Det betyder till exempel att han eller hon inte får vara nära släkt med den som utför åtgärden eller arbeta inom samma företag som den som utför åtgärden.

Kontrollansvarigas uppgifter:

  • Se till att kontrollplanen, bestämmelser och villkor följs.
  • Informera byggherren om avvikelser och vid behov även informera kommunen.
  • Delta i tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller. Samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök och slutsamråd.
  • Skriva ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked. 

Kontrollansvarig behövs inte för:

  • Åtgärder och byggen som inte behöver lov eller anmälan.
  • Små ändringar i en- eller tvåbostadshus. Till exempel: ny- och tillbyggnader upp till 15 kvadratmeter, inglasning av altan, växthus, kolonistugar,garage eller bastu, takkupor och balkonger.
  • Installation av eldstad eller rökkanal.
  • Byte av färg eller andra ärenden som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende, förutsatt att byggnaden inte är kulturhistoriskt värdefull.
  • Skyltar.
  • Rivning av små byggnader där det inte uppkommer miljöfarligt avfall.

Senast ändrad: 2017-12-05

Per-Åke Willhed

Charlotta Claesson

Bygglovshandläggare

 

charlotta.claesson@munkedal.se

0524-181 24

 

Telefontider

Måndag-fredag kl. 10:00-12:00


MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

 

 

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: munkedal.kommun@munkedal.se

 

Öppettider

Måndag - torsdag kl. 08:00-16:30

Fredag kl. 08:00-16:00

 

Se avvikande öppettider

Sociala Medier

Facebook, Twitter och Instagrams ikoner.

OM WEBBPLATSEN 

Om kakor (cookies)

Personuppgiftslagen

Webbkarta

 

För administratörer

Under uppbyggnad

Webbsidan är under uppbyggnad och fylls kontinuerligt på med mer innehåll.

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: munkedal.kommun@munkedal.se

 

Öppettider

Måndag - torsdag kl. 08:00-16:30

Fredag kl. 08:00-16:00

 

Se avvikande öppettider

SOCIALA MEDIER

Facebook, Twitter och Instagrams ikoner.

OM WEBBPLATSEN

Om kakor (cookies)

Personuppgiftslagen

Webbkarta

För administratörer

UNDER UPPBYGGNAD

Webbsidan är under uppbyggnad och fylls kontinuerligt på med mer innehåll.