Munkedals kommunvapen

Meny

Kontrollansvarig

Bild på en byggnadskonstruktion.

En kontrollansvarig arbetar på uppdrag av en byggherre och måste vara certifierad och ha en självständig ställning.

Kontrollansvarigas uppgifter:

 • Upprätta kontrollplan.
 • Se till att kontrollplanen, bestämmelser och villkor följs.
 • Informera byggherren om avvikelser och vid behov även informera kommunen.
 • Delta i tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller. Samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök och slutsamråd.
 • Skriva ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked. 

När behövs kontrollansvarig?

En kontrollansvarig kan behövas om du ska genomföra bygg-, rivnings- eller markåtgärder. Till exempel vid uppförande av ny byggnad eller vid ändringar av byggnad som medför att bärande delar berörs.

Kontrollansvarig behövs inte för:

 • Åtgärder och byggen som inte behöver lov eller anmälan.
 • Små ändringar i en- eller tvåbostadshus. Till exempel: ny- och tillbyggnader upp till 15 kvadratmeter, inglasning av altan, växthus, kolonistugar,garage eller bastu, takkupor och balkonger.
 • Installation av eldstad eller rökkanal.
 • Byte av färg eller andra ärenden som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende, förutsatt att byggnaden inte är kulturhistoriskt värdefull.
 • Skyltar.
 • Rivning av små byggnader där det inte uppkommer miljöfarligt avfall.

Det är byggnadsnämnden som gör bedömningen om åtgärden kräver en kontrollansvarig.

Senast ändrad: 2018-03-16

Per-Åke Willhed

Bygglovshandläggare

 

per-ake.willhed@munkedal.se

0524-181 05

 

 

Charlotta Claesson

Bygglovshandläggare

 

charlotta.claesson@munkedal.se

0524-181 24

 

Telefontider

Måndag-fredag kl. 10:00-12:00


 

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

 

 

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: munkedal.kommun@munkedal.se

 

Öppettider

Måndag - torsdag kl. 08:00-16:30

Fredag kl. 08:00-16:00


Se avvikande öppettider

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: munkedal.kommun@munkedal.se

 

Öppettider

Måndag - torsdag kl. 08:00-16:30

Fredag kl. 08:00-16:00

 

Se avvikande öppettider

SOCIALA MEDIER

Facebook, Twitter och Instagrams ikoner.

OM WEBBPLATSEN

Om kakor (cookies)

Personuppgiftslagen

Webbkarta

För administratörer

UNDER UPPBYGGNAD

Webbsidan är under uppbyggnad och fylls kontinuerligt på med mer innehåll.