Munkedals kommunvapen

Meny

Pool

Blått vatten i en bassäng/pool.

Det blir allt vanligare med pooler i våra trädgårdar. Men att anlägga en pool kräver eftertanke. Här har vi sammanfattat de regler som finns på området, som en hjälp till dig som har eller ska bygga en pool.

 

Drunkningsolyckor är den vanligaste dödsorsaken bland små barn. När det gäller skydd mot drunkning är det just de minsta barnen som är i fokus för lagstiftningen. Barn utforskar sin närmiljö och kan av misstag ramla i en bassäng om det saknas skyddsanordningar. I jämförelse med trädgårds-dammar som kan vara grunda vid kanten är poolerna med sina tvära kanter och omedelbara djup särskilt farliga.

Säkerhet vid bassänger

Boverkets byggregler ställer krav på att bassänger och liknande på tomtmark ska utformas med ett tillfredsställande skydd mot barnolycksfall. Där sägs att en plaskdamm eller motsvarande där vattennivån är mindre än två decimeter inte behöver ha något särskilt skydd.

 

Reglerna innehåller också allmänna råd med förslag på lämpliga skyddsanordningar. En lösning är ett staket som är minst 90 centimeter högt och som barn inte kan klättra på eller krypa under. En grind i ett sådant staket bör ha säkerhets-beslag eller liknande så att små barn inte kan öppna den.
En annan lösning är att täcka poolen med en presenning eller ett skyddsnät med högst 50 millimeter maskvidd. Skyddet måste klara vikten av ett barn utan att ge vika.

 

De allmänna råden i Boverkets byggregler kan inte jämställas med lagtext. Det finns möjligheter att välja andra lösningar än i exemplen. Men man måste visa att den alternativa lösningen håller samma säkerhetsnivå som exemplen i Boverkets byggregler.

 

Ansvaret för att uppfylla samhällskraven vilar alltid på fastighetsägaren. Byggnadsnämnden, eller motsvarande nämnd i kommunen, har ansvar för att utöva tillsyn över att bygglagstiftningen efterlevs.

 

Den som undrar över om en pool uppfyller samhällets krav kan få hjälp med en bedömning av byggnadsnämnden.

Senast ändrad: 2017-12-05

Per-Åke Willhed

Charlotta Claesson

Bygglovshandläggare

 

charlotta.claesson@munkedal.se

0524-181 24

 

Telefontider

Måndag-fredag kl. 10:00-12:00


MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

 

 

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: munkedal.kommun@munkedal.se

 

Öppettider

Måndag - torsdag kl. 08:00-16:30

Fredag kl. 08:00-16:00

 

Se avvikande öppettider

Sociala Medier

Facebook, Twitter och Instagrams ikoner.

OM WEBBPLATSEN 

Om kakor (cookies)

Personuppgiftslagen

Webbkarta

 

För administratörer

Under uppbyggnad

Webbsidan är under uppbyggnad och fylls kontinuerligt på med mer innehåll.

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: munkedal.kommun@munkedal.se

 

Öppettider

Måndag - torsdag kl. 08:00-16:30

Fredag kl. 08:00-16:00

 

Se avvikande öppettider

SOCIALA MEDIER

Facebook, Twitter och Instagrams ikoner.

OM WEBBPLATSEN

Om kakor (cookies)

Personuppgiftslagen

Webbkarta

För administratörer

UNDER UPPBYGGNAD

Webbsidan är under uppbyggnad och fylls kontinuerligt på med mer innehåll.