Munkedals kommunvapen

Vindkraft

Bild på propellern på ett vitt vindkraftverk. Himlen är blå med lite vita moln.

Här finner du dokument som rör planer för vindkraftverk i kommunen.

Torkelsrud 1:1 och Tuvan 1:7

Skånegårdar AB har lämnat in en bygglovsansökan om att bygga två vindkraftverk på fastigheterna Torkelsrud 1:1 och Tuvan 1:7.
Enligt 9 kap 25 § i plan- och bygglagen ska organisationer samt enskilda som kan ha ett särskilt intresse i saken ges tillfälle att yttra sig över en ansökan om bygglov.

 

För filer som berör ärendet hänvisar vi till Miljönämnden i Mellersta Bohuslän och Sotenäs hemsida: Vindkraftsutbyggnad Torkelsrud 1:1 och Tuvan 1:7länk till annan webbplats.

 

Ansökan är under handläggning.

Gunboröd

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) från vindkraftsbolaget Green Extreme för uppförande av ett vindkraftverk vid Gunboröd sydost om Hedekas i Munkedals kommun.

 

Gunboröd

Rapport om fladdermusfaunans känslighet för vindkraft vid Gunboröd, skrivbordsprodukt.

Fladdermusfaunan vid Gunboröd

 

Fladdermusinventering inför eventuell vindkraftsetablering vid Gunboröd i Munkedals kommun.

 

Fladdermusinventering vid Gunboröd

 

Sammanställning av fågelinventering vid Gunboröd, Munkedals kommun, inför eventuell vindkraftsetablering.


Fågelinventering vid Gunboröd

Energi- och klimatrådgivare

Roger Stenström

Energi- och klimatrådgivare

0522-69 73 19 roger.stenstrom@uddevalla.se

 

Jenny Olsson

Energi- och klimatrådgivare

0522-69 73 42 jenny.c.olsson@uddevalla.se

 

Postadress

Uddevalla kommun Miljö och Stadsbyggnad

451 81 Uddevalla

 

Besöksadress

Medborgarkontoret, Rådhuset i Uddevalla

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

 

 

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

Fax: 0524-181 10

 

Skicka e-post

Sociala Medier

Facebook, Twitter och Instagrams ikoner.

OM WEBBPLATSEN 

Om kakor (cookies)

Personuppgiftslagen

Webbkarta

 

För anställda

Under uppbyggnad

Webbsidan är under uppbyggnad och fylls kontinuerligt på med mer innehåll.

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

Fax: 0524-181 10

 

Skicka e-post

SOCIALA MEDIER

Facebook, Twitter och Instagrams ikoner.

OM WEBBPLATSEN

Om kakor (cookies)

Personuppgiftslagen

Webbkarta

För anställda

UNDER UPPBYGGNAD

Webbsidan är under uppbyggnad och fylls kontinuerligt på med mer innehåll.