Munkedals kommunvapen

Meny

Översiktsplan

Ett omslag till en tidning/broschyr. På omslaget syns ett konstverk av sten och en blå himmel.

Översiktsplanen (eller Framtidsplanen)är kommunens långsiktiga vision om hur mark- och vattenområden ska användas och om hur bebyggelsen ska utvecklas.  

Översiktsplanen är ett politiskt dokument som visar värderingar, ambitioner och riktlinjer för den fysiska planeringen. Den är inte juridiskt bindande.

 

Framtidsplan - ÖP14 Munkedal

Munkedals kommun har tagit fram en framtidsplan för hela kommunen.


Den största förändringen mot tidigare översiktsplan 2010 är att vindbruksområdena minskar med cirka fem områden. Det innebär att antalet vindkraftsverk minskar med cirka 60 verk. Det finns ändå möjlighet att bygga cirka 60 nya vindkraftsverk.

 

Översiktsplanen består av två delar (en politisk del och en fakta del) med tre tillhörande mark- och vattenanvändningskartor. Hållbarhetsbedömning och miljöbedömning har inarbetats i första delens avslutande kapitel. De fyra bilagorna från framtidsplanen 2010 ligger kvar som bilagor till nya framtidsplanen 2014.

 

Under varje mandatperiod ska kommunen ta ställning till den gällande planen och avgöra ifall den är aktuell eller om den behöver förändras. Under 2017 kommer Framtidsplan 2014 att uppdateras för att fortsätta fungera som underlag vid planering och beslut.

 

Antagandehandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Mark_och_vattenanvändning_kartor_1.pdf 5.6 MB 2017-06-20 16.54
Mark_och_vattenanvändning_kartor_2.pdf 8.6 MB 2017-06-20 16.54
Mark_och_vattenanvändning_kartor_3.pdf 9 MB 2017-06-20 16.54
Ny_ÖP14_Del_I_Antagande_lätt.pdf 9.1 MB 2017-06-20 16.54
Ny_ÖP14_Del_II_Antagande_lätt.pdf 10.6 MB 2017-06-20 16.54
PM_för_antagande.pdf 111.1 kB 2017-06-20 16.54
Utlåtande_2014-12-03.pdf 1.2 MB 2017-06-20 16.54
Yttr_fr_Länsstyrelsen.pdf 212.2 kB 2017-06-20 16.54

Bilagor

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
A5_Naturvårdsprogram.pdf 3.5 MB 2017-06-21 09.23
Naturvårdsprogram_inlaga.pdf 2.6 MB 2017-06-21 09.23
LIS-områden.pdf 3.5 MB 2017-06-21 09.23
Miljökonsekvensbeskrivning.pdf 1.6 MB 2017-06-21 09.23
Vindbruksplan_hela_dokumentet.pdf 35.1 MB 2017-06-21 09.23
Naturvårdskartan_Munkedals_kommun.pdf 4.9 MB 2017-06-21 09.23

Senast ändrad: 2017-12-05

Mats Tillander

Sektorschef samhällsbyggnad

 

mats.tillander@munkedal.se

0524-181 18

 

 

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

 

 

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: munkedal.kommun@munkedal.se

 

Öppettider

Måndag - torsdag kl. 08:00-16:30

Fredag kl. 08:00-16:00


Se avvikande öppettider

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: munkedal.kommun@munkedal.se

 

Öppettider

Måndag - torsdag kl. 08:00-16:30

Fredag kl. 08:00-16:00

 

Se avvikande öppettider

SOCIALA MEDIER

Tre sociala mediers ikoner. Facebook med ett litet f på en mörkblå cirkel. Instagram med en stiliserad kamera i vita linjer på en mångfärgad cirkel. Twitter med en vit flygande fågel på en ljusblå cirkel.