Munkedals kommunvapen

Meny

Översiktsplan

Ett omslag till en tidning/broschyr. På omslaget syns ett konstverk av sten och en blå himmel.

Översiktsplanen (eller Framtidsplanen)är kommunens långsiktiga vision om hur mark- och vattenområden ska användas och om hur bebyggelsen ska utvecklas.  

Översiktsplanen är ett politiskt dokument som visar värderingar, ambitioner och riktlinjer för den fysiska planeringen. Den är inte juridiskt bindande.

 

Framtidsplan - ÖP14 Munkedal

Munkedals kommun har tagit fram en framtidsplan för hela kommunen.


Den största förändringen mot tidigare översiktsplan 2010 är att vindbruksområdena minskar med cirka fem områden. Det innebär att antalet vindkraftsverk minskar med cirka 60 verk. Det finns ändå möjlighet att bygga cirka 60 nya vindkraftsverk.

 

Översiktsplanen består av två delar (en politisk del och en fakta del) med tre tillhörande mark- och vattenanvändningskartor. Hållbarhetsbedömning och miljöbedömning har inarbetats i första delens avslutande kapitel. De fyra bilagorna från framtidsplanen 2010 ligger kvar som bilagor till nya framtidsplanen 2014.

 

Under varje mandatperiod ska kommunen ta ställning till den gällande planen och avgöra ifall den är aktuell eller om den behöver förändras. Under 2017 kommer Framtidsplan 2014 att uppdateras för att fortsätta fungera som underlag vid planering och beslut.

 

Antagandehandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Mark_och_vattenanvändning_kartor_1.pdf 5.6 MB 2017-06-20 16.54
Mark_och_vattenanvändning_kartor_2.pdf 8.6 MB 2017-06-20 16.54
Mark_och_vattenanvändning_kartor_3.pdf 9 MB 2017-06-20 16.54
Ny_ÖP14_Del_I_Antagande_lätt.pdf 9.1 MB 2017-06-20 16.54
Ny_ÖP14_Del_II_Antagande_lätt.pdf 10.6 MB 2017-06-20 16.54
PM_för_antagande.pdf 111.1 kB 2017-06-20 16.54
Utlåtande_2014-12-03.pdf 1.2 MB 2017-06-20 16.54
Yttr_fr_Länsstyrelsen.pdf 212.2 kB 2017-06-20 16.54

Bilagor

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
A5_Naturvårdsprogram.pdf 3.5 MB 2017-06-21 09.23
Naturvårdsprogram_inlaga.pdf 2.6 MB 2017-06-21 09.23
LIS-områden.pdf 3.5 MB 2017-06-21 09.23
Miljökonsekvensbeskrivning.pdf 1.6 MB 2017-06-21 09.23
Vindbruksplan_hela_dokumentet.pdf 35.1 MB 2017-06-21 09.23
Naturvårdskartan_Munkedals_kommun.pdf 4.9 MB 2017-06-21 09.23

Senast ändrad: 2017-12-05

Mats Tillander

Sektorschef samhällsbyggnad

 

mats.tillander@munkedal.se

0524-181 18

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

 

 

OM WEBBPLATSEN 

Om kakor (cookies)

Personuppgiftslagen

Webbkarta

 

För administratörer

Under uppbyggnad

Webbsidan är under uppbyggnad och fylls kontinuerligt på med mer innehåll.

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

Fax: 0524-181 10

 

Skicka e-post

SOCIALA MEDIER

Facebook, Twitter och Instagrams ikoner.

OM WEBBPLATSEN

Om kakor (cookies)

Personuppgiftslagen

Webbkarta

För anställda

UNDER UPPBYGGNAD

Webbsidan är under uppbyggnad och fylls kontinuerligt på med mer innehåll.