Munkedals kommunvapen

Meny

Kommunens krisorganisation

Två dokument ligger på en bordsskiva.

Krisledningsorganisation

För att kommunen ska kunna ge en god samhällsservice även
vid kris eller stor olycka finns det en krisledningsplan för hur och när kommunens krisledning ska träda in, se länk till höger.

Krisledningsnämnd

Kommunstyrelsens arbetsutskott är krisledningsnämnd i Munkedals kommun. Det är ordföranden, eller vid dennes förhinder, vice ordföranden i Krisledningsnämnden som bedömer när nämnden ska träda i funktion.

Krisledningsstab

Kommunchefens ledningsgrupp utgör krisledningsstab och det är kommunchefen som beslutar när staben ska aktiveras. Till staben hör även kommunikatör och säkerhetssamordnare.

Tjänsteman i beredskap (TIB)

För att snabbt kunna aktivera Munkedals kommuns
krisledningsorganisation finns det dygnet runt, året runt, en tjänsteman i beredskap (TIB) tillgänglig. Den här funktionen bemannas av räddningschef i beredskap vid Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän.

Senast ändrad: 2017-12-21

Joakim Hagetoft

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

 

 

OM WEBBPLATSEN 

Om kakor (cookies)

Personuppgiftslagen

Webbkarta

 

För administratörer

Under uppbyggnad

Webbsidan är under uppbyggnad och fylls kontinuerligt på med mer innehåll.

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

Fax: 0524-181 10

 

Skicka e-post

SOCIALA MEDIER

Facebook, Twitter och Instagrams ikoner.

OM WEBBPLATSEN

Om kakor (cookies)

Personuppgiftslagen

Webbkarta

För anställda

UNDER UPPBYGGNAD

Webbsidan är under uppbyggnad och fylls kontinuerligt på med mer innehåll.