Munkedals kommunvapen

Meny

Finansiella inriktningsmål 2017-2019

God ekonomisk hushållning

Utgångspunkten är de antagna riktlinjerna för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv. Där anges bland annat de finansiella inriktningsmålen (långsiktiga) som gäller över mandatperioden.

 

Enligt kommunallagen ska kommuner i samband med budgeten ange finansiella mål för ekonomin som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

 

Målen ska följas upp i årsredovisningen och i delårsbokslut. Revisorerna ska skriftligen göra en bedömning om resultaten i årsboksluten och i delårsrapporterna och bedöma om de är förenliga med beslutade finansiella målen.

 

Inför varje budgetår kommer i mål- och resursplanen (MRP) att anges finansiella resultatmål (kortsiktiga) utifrån de finansiella inriktningsmålen.

 

Kommunfullmäktiges antagna finansiella inriktningsmål

Mnkr

2017

Resultatmål


På lång sikt ska det genomsnittlinga resultatet, i förhållande till skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning,

uppgå till 2%.

2%

Investeringsmål

 

Självfinansieringsgrad av reinvesteringar (%)

100%

Soliditetsmål


Soliditeten ska förbättras


 

Kommunfullmäktiges antagna finansiella resultatmål

Mnkr

2017

Resultatmål


Årets resultat ska uppgå till 2 % av skatter intäkter och generellt statsbidrag, mnkr

12,6 mnkr

Effektiviseringsmål


Verksamhetens nettokostnad för individ och familjeomsorgen ska minska. utgångsvärde 2015: 51,6 mnkr

Mindre än 51,6 mnkr

Investeringsmål


Självfinansieringsgrad av reinvesteringar (%)

100%

Soliditetsmål


Låneskulden ska över tid minska genom amortering. Utgångspunkt låneskuld per 2015-12-31 217,2 mnkr. Amortering (mnkr)

4,3Befolkningsantagande

10 220

Beslutad skattesats, kr

23:63

Senast ändrad: 2017-09-27

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

 

 

KONTAKTA KOMMUNEN

0524-180 00

munkedal.kommun@munkedal.se

 

Öppettider

Måndag - torsdag kl. 08:00-16:30

Fredag kl. 08:00-16:00

 

Se avvikande öppettider

Sociala Medier

Facebook, Twitter och Instagrams ikoner.

OM WEBBPLATSEN 

Om kakor (cookies)

Personuppgiftslagen

Webbkarta

 

För administratörer

Under uppbyggnad

Webbsidan är under uppbyggnad och fylls kontinuerligt på med mer innehåll.

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

Fax: 0524-181 10

 

Skicka e-post

SOCIALA MEDIER

Facebook, Twitter och Instagrams ikoner.

OM WEBBPLATSEN

Om kakor (cookies)

Personuppgiftslagen

Webbkarta

För anställda

UNDER UPPBYGGNAD

Webbsidan är under uppbyggnad och fylls kontinuerligt på med mer innehåll.