Munkedals kommunvapen

Meny

Faderskap

En bebis ligger ned och sover.

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta med varandra måste faderskapet fastställas genom en faderskapsbekräftelse (Föräldrabalken 1 kap 4 §). Det är socialtjänsten som har ansvar för att detta görs.

 

Antingen beställer man tid själv innan barnet är fött eller om man väntar till efter barnets födelse så skickas automatiskt ett brev/kallelse ut till mamman.

Information om detta finns på mödravårdscentralen.

Om det finns tveksamheter om vem som är barnets far, har mannen eller kvinnan rätt att begära ett DNA-test som bekostas av kommunen.

 

Är föräldrarna överens om att de vill ha gemensam vårdnad om barnet kan de i samband med faderskapsbekräftelsen skriftligt anmäla detta.

Båda dessa uppgifter skickas sedan till folkbokföringen för registrering.

Fastställelsen görs alltid i den kommun där modern är folkbokförd.

Senast ändrad: 2017-11-07

Faderskap

Reception IFO

0524-181 50

0524-181 22

Telefontid: 08.00-12.00 och 

13.00-16.00

 

Fax: 0524-181 74

 

Faderskapshandläggare

0524-182 86

Telefontid: 08.30-09.30

 

Avdelningschef
Clarie Engström

0524-181 49


MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

 

 

OM WEBBPLATSEN 

Om kakor (cookies)

Personuppgiftslagen

Webbkarta

 

För administratörer

Under uppbyggnad

Webbsidan är under uppbyggnad och fylls kontinuerligt på med mer innehåll.

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

Fax: 0524-181 10

 

Skicka e-post

SOCIALA MEDIER

Facebook, Twitter och Instagrams ikoner.

OM WEBBPLATSEN

Om kakor (cookies)

Personuppgiftslagen

Webbkarta

För anställda

UNDER UPPBYGGNAD

Webbsidan är under uppbyggnad och fylls kontinuerligt på med mer innehåll.