Munkedals kommunvapen

Funktionsnedsättning

Närbild på en person som sitter i rullstol utomhus en solig dag. Endast rullstolen och kroppen syns i bilden, inte ansiktet.

Med funktionsnedsättning avser Socialstyrelsen och Munkedals Kommun en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga.

Nedsättning kan uppstå till följd av sjukdom, annat tillstånd eller till följd av en medfödd eller förvärvad skada.

Sådana sjukdomar, tillstånd eller skador kan vara av bestående
eller av övergående natur.

 

Vi använder oss även av begreppet funktionshinder, dels när vi vill beskriva begränsningar som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen, dels när vi avser politikområdet.

Vem kan få stöd?

1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.


2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter en hjärnskada i vuxen ålder som har orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom.


3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och orsakar betydande svårigheter i personens dagliga livsföring och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Ansökan

Ansökan sker hos kommunens biståndsbedömare för SoL och LSS.

Efter beslut om insats

Insatserna är utformade så att de ska passa dig, och ge det stöd du behöver.

När du fått ett beslut kontaktar biståndsbedömaren tillsammans med dig verksamheten/personalen/enhetschefen för att diskutera vilket stöd du behöver.


Genom stödet ska du kunna delta i samhällslivet på ett så meningsfullt och självständigt sätt som möjligt.

Du är själv med och bestämmer hur ditt stöd ska se ut.


För mer information, kontakta kommunens biståndshandläggare.

Tystnadsplikt

Vi som arbetar i Munkedals Kommun har tystnadsplikt.

Om du skulle få avslag

Om du skulle få avslag på din ansökan kan du överklaga detta beslut hos Förvaltningsrätten.

Tala om vilket beslut du överklagar genom att ange nämnd/beslutsfattare eller paragraf i protokollet. Ange också varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring ni vill ha.

Bifoga handlingar eller annat som du anser stöder er uppfattning.

 

Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer.

Överklagandet skall adresseras till:

 

Förvaltningsrätten i Göteborgs och Bohus län

Box 53197 411 39 GÖTEBORG

men skickas till Omsorgsnämnden i Munkedal.

 

För att överklagandet skall kunna prövas måste handlingarna vara oss tillhanda inom 3 veckor från den dag då Ni fick del av beslutet.

 

Har ert överklagande kommit in i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till förvaltningsrätten, om nämnden/beslutsfattaren inte ändrar beslutet på det du begärt.

Om något är oklart kan du vända din till ansvarig handläggare.

Senast ändrad: 2017-10-16

ANDERS HAAG

åsa lindström

Enhetschef LSS och socialpsykiatrin

asa.lindstrom@munkedal.se

0524-181 54

 

caroline wijk

TF enhetschef LSS

caroline.wijk@munkedal.se

0524-182 26

 

ylva görling

Enhetschef arbetsmarknadsenheten

ylva.gorling@munkedal.se

0524-182 13

 

marie hansson

LSS-handläggare

Elise Andersson

elise.andersson@munkedal.se

0524-181 42


biståndshandläggare socialpsykiatrin

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

 

 

OM WEBBPLATSEN 

Om kakor (cookies)

Personuppgiftslagen

Webbkarta

 

För anställda

Under uppbyggnad

Webbsidan är under uppbyggnad och fylls kontinuerligt på med mer innehåll.

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

Fax: 0524-181 10

 

Skicka e-post

SOCIALA MEDIER

Facebook, Twitter och Instagrams ikoner.

OM WEBBPLATSEN

Om kakor (cookies)

Personuppgiftslagen

Webbkarta

För anställda

UNDER UPPBYGGNAD

Webbsidan är under uppbyggnad och fylls kontinuerligt på med mer innehåll.