Munkedals kommunvapen

Kommunens integrationsarbete

Ange Bildbeskrivning

Kommunens integrationsarbete

Vi arbetar med mottagning och introduktion för flyktingar, samt verkar för samordning och utveckling av kommunens integrationsarbete.

Vad är integration?

För individen: Att förstå och kunna orientera sig samt ha makten att kunna fatta egna beslut. Kartläggning och eventuell komplettering av kompetens, vilket leder till en etablering i samhället och ett arbete för att kunna försörja sig. Allt detta ger en trygghet, ett av våra grundläggande behov.

Samhället: Kunskap och förståelse om flyktingarnas situation. Möjligheter att kunna vara delaktig i integrationsarbetet på olika sätt.

Vårt uppdrag i korthet

  • Förmedla en första bostad till nyanlända flyktingar och ge ett första ekonomiskt stöd i väntan på statens etableringsersättningar.
  • Hjälpa till med barnomsorg/skola. Svenska för invandrare (SFI), samt samhällsinformation.
  • Informera/hänvisa hälsofrågor till landstinget.
  • Bidra till att bevaka, initiera och samordna integrationsfrågor inom kommunen.

Arbetsförmedlingen har det samordnade ansvaret, upprättar etableringsplan och beviljar etableringsersättning med mera.

Mål

Våra nyanlända ska få en god mottagning och etablering (egenförsörjning inom 24 månader – arbete eller studier.) Det innebär en introduktion som leder till ett bra liv där individens kompetens och erfarenhet tas tillvara och goda möjligheter till arbete skapas.

Målen med integrationsarbetet är:

  • Erbjuda flyktingar som tvingats lämna sina hemländer, på grund av till exempel krig och förföljelse, en trygg plats där de kan leva.
  • Öka antalet kommuninvånare.
  • Med hjälp av våra nya kommuninvånare bidrar vi till att lösa delar av nuvarande och framtida rekryteringsbehov.
  • Våra nya kommuninvånare ska trivas och få ett gott nätverk i vår kommun och vilja bo kvar här.

Senast ändrad: 2017-06-01

ylva görling

Enhetschef arbetsmarknadsenheten

 

ylva.gorling@munkedal.se

0524-182 13

susanne karlsson

TF enhetschef integration

 

susanne.karlsson@munkedal.se

0524-184 80

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

 

 

OM WEBBPLATSEN 

Om kakor (cookies)

Personuppgiftslagen

Webbkarta

 

För anställda

Under uppbyggnad

Webbsidan är under uppbyggnad och fylls kontinuerligt på med mer innehåll.

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

Fax: 0524-181 10

 

Skicka e-post

SOCIALA MEDIER

Facebook, Twitter och Instagrams ikoner.

OM WEBBPLATSEN

Om kakor (cookies)

Personuppgiftslagen

Webbkarta

För anställda

UNDER UPPBYGGNAD

Webbsidan är under uppbyggnad och fylls kontinuerligt på med mer innehåll.