Startsida

Integration

Integration är en ömsesidig process som involverar både personen och samhället i stort.  Detta innebär att den som är nyanländ invandrare i Munkedals kommun ska ha möjlighet att utveckla och stärka sina resurser för att bli delaktig i samhället men också att samhället kan tillvarata den kompetens som en nyanländ kan tillföra.

Utöver detta arbetar vi i mån av tid med de behov som finns i den egna förvaltningen, andra myndigheter/organisationer samt från övriga invandrare.

Arbetet utgår ifrån målen som finns i den svenska integrationspolitiken:

  • Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund.
  • En samhällsgemenskap med samhällets mångfald som grund.
  • En samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt för olikheter inom de gränser som följer av samhällets grundläggande demokratiska värderingar och som alla oavsett bakgrund ska vara delaktiga i och medansvariga för.

Sidansvar: Ahmad Aljoundi
Senast uppdaterad 2017-05-15

Kontakt

Integration
Adress: Munkedals kommun, 455 80 Munkedal

Information nyanlända
Telefon: 0722-14 12 25

E-post: informationnyanlanda@munkedal.se

Facebook:
Mötesplats Munkedals kommun

Drop-in tider nyanlända
Medborgarcentrum
Måndag- Fredag kl. 11.00-15.00

Come on in! Link to the information website Information om Sverige
Om mottagandet av asylsökande i Västra Götaland

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2017-05-15 | Om webbplatsen