Startsida

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Verksamheten ansvarar för stöd och service till personer med funktionshinder och som har rätt till insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

I lagen finns specifikt angivet vad man kan få hjälp med. Lagen om särskilt stödlänk till annan webbplats

Kontakta oss för vidare information.

Hur får man stöd?

För att få stöd ansöker man hos LSS-handläggare vid LSS-enheten. LSS-handläggaren ansvarar för utredningar och beslut om insats och finns på omsorgskontoret i kommunhuset Forum.

Lagen talar också om vem som kan få stöd och service om man har behov av hjälp. Dessa grupper är personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, vuxenhjärnskadade och personer med stora och varaktiga funktionshinder, som dagligen har ett omfattande hjälpbehov.

Behöver du mer information om detta så kan du kontakta någon av enhetens personal.

Sidansvar: Arijana Karamehmedovic
Senast uppdaterad: 2016-08-29

Kontakt

Enhetschefer LSS med ansvar för

Personlig assistans
Anders Haag
Telefon: 0524-183 16
E-post: anders.haag@munkedal.se

Boende
Ann-Catrin Höglind
Telefon: 0524-181 47
E-post: ann-katrin.hoglind@munkedal.se

Socialpsykiatri
Susanne Thorin-Karlsson
Telefon: 0524-181 54
E-post: susanne.thorin.karlsson@munkedal.se  

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-08-29 | Om webbplatsen