Munkedals kommunvapen

Meny

Processtekniska Gymnasiet

Foto på en hand som håller i en illustration av en fabrik i grönt framför ett vattenfall.

Processtekniska Gymnasiet grundades 1996 i ett samarbete mellan Munkedals kommun och Arctic Paper, ett samarbete som fortfarande lever.


Vi utbildar Processoperatörer/Drifttekniker för arbete inom processindustrin i regionen. Vi är en liten skola med högst 15 elever per klass. Detta leder till att alla syns och hörs. Elever får mycket lärartid och tid för extrahjälp finns att tillgå. Vi har modernt undervisningsmaterial och en stor verklighetsanknytning.


Vårt nära samarbete med Arctic Paper samt andra företag inom processindustrin gör att vi garanterar praktikplats för våra elever. Det finns goda möjligheter att få ett välbetalt sommarvikariat samt viktig erfarenhet och ett stort kontaktnät redan under skoltiden.


För att göra våra elever mer konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden ingår även ett omfattande körkortspaket vid godkända betyg.


Utbildning på distans införs för gymnasiet och vuxenutbildningen i Munkedals kommun.

Från och med imorgon tisdag 17 mars kommer utbildning via Munkedals gymnasieskola och Munkedals vuxenutbildning att genomföras på distans. Det innebär att samtliga elever som går utbildningar på dessa skolor ska fortsätta sin skolgång hemifrån och ha kontakt med sina lärare digitalt. Beslutet gäller tillsvidare.

När ny information kommer, meddelas detta.

Beslutet är fattat på delegation av barn och utbildningsnämndens ordförande. Det är en proaktiv försiktighetsåtgärd med tanke på samhällsutvecklingen av coronaviruset i stort och den riskbedömning som är gjord i kombination med elevernas möjlighet att tillgodogöra sig utbildning via distans.


Munkedals kommun står i kontinuerlig kontakt med myndigheterna och följer deras råd och riktlinjer, vilket i dagsläget inte omfattar stängning av skolor. Gymnasieskolan och vuxenutbildningen stängs således inte, utan skiftar till att bedriva distansutbildning. Detta beslut omfattar äldre elever som inte är beroende av vårdnadshavares tillsyn i hemmet, vilket minskar risken för vårdnadshavares frånvaro i viktiga samhällsfunktioner. Dessa verksamheter har redan goda digitala förutsättningar för distansundervisning.


Beslutet innebär att elever på Munkedals gymnasieskola och Munkedals vuxenutbildning generellt inte ska komma till sina vanliga undervisningslokaler från och med tisdag 17 mars. Undervisningen kommer istället att ske på distans och följa planerat schema, undantaget vissa yrkesutbildningar, samt kortkurser, i samråd med respektive lärare.


För de elever som av någon anledning inte har möjlighet till internetuppkoppling eller på annat sätt har svårt att följa distansutbildning kommer anvisade lokaler och individuella lösningar att erbjudas. Mer information till berörda elever kommuniceras genom skolans ledning eller undervisande personal.


Samtliga lärare kommer även fortsättningsvis att vara på plats i skolorna för att arbeta. Beslutet omfattar all gymnasieutbildning och vuxenutbildning med Munkedals kommun som huvudman. I dagsläget finns inget beslut om distansutbildning för högstadiet.


I dagsläget finns inga direktiv från regeringsnivå om stängning av skolverksamhet. Eftersom läget snabbt kan förändras har vi en beredskap och planerar för om vidare åtgärder skulle behövas i samtliga skolverksamheter.


Vad blir man?

Efter tre år hos oss kan man titulera sig Processoperatör/Drifttekniker. Yrket består till stor del av att styra och optimera produktionsprocesser av olika slag. Dagens industrijobb är tekniskt avancerade och mindre fysiska. Miljöhänsynen präglar allt arbete. Då många av de eventuella arbetsgivarna är stora internationella företag finns det ofta möjligheter att klättra inom organisationen.

Besöksdagar, skuggning och prao.

Besöksdagar

Du är välkommen på besöksdag hos oss och se mer av skolan, hur vi arbetar samt få mer information om vår utbildning. Ta gärna med föräldrar eller kompisar som är intresserade.


Vi har besöksdagar:

Onsdag 20 november, kl. 18:00-19:30

Onsdag 15 januari, kl. 18:00-19:30


Samling vid Processtekniska Gymnasiet, Arctic Paper i Munkedal.

Skuggning

Vill du vara med en dag och skugga våra elever? Kontakta din Studie- och yrkesvägledare eller oss.

Prao

Går du i åk 9 och vill göra prao på Processtekniska gymnasiet?

Under v 47 och 48 är du välkommen till oss att göra din prao.

Vuxenutbildning inom processteknik

Vi erbjuder vuxenutbildning till processtekniker - läs mer på sidan Processteknik!

Arbetsgivare i närområdet

Nedan finns ett urval av företag i din närhet som söker personal med rätt utbildning - en utbildning vi ger dig!

Loggor från olika företag inom processindustrin. Preem, Leva i Lysekil, Arctic Paper, Uddevalla Energi, AkzoNobel, Västvatten, Perstorp, borealib och INEOS Chlor Vinyls.

Senast ändrad: 2020-03-30

Sidansvarig: Richard Lundqvist

Henrik Oleskog

Rektor Kunskapens Hus

 

henrik.oleskog@munkedal.se

0524-182 28

 

 

Processtekniska gymnasiet

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress:

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

 

 

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: kommun@munkedal.se

 

Ordinarie öppettider:

Måndag - torsdag: kl. 08:00-16:30

Fredag: kl. 08:00-16:00


Se avvikande öppettider

 

Felanmäl bristande tillgänglighet:

webbredaktion@munkedal.se

Illustration av en fjäder.

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress:

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: kommun@munkedal.se

 

Ordinarie öppettider:

Måndag - torsdag: kl. 08:00-16:30

Fredag: kl. 08:00-16:00

 

Se avvikande öppettider


Felanmäl bristande tillgänglighet:

webbredaktion@munkedal.se

SOCIALA MEDIER

Tre sociala mediers
ikoner, Facebook, Instagram och Twitter.
Illustration av en fjäder.