Publicerad:

Senast ändrad:

Extra stor uppsikt över hunden

Foto på en kvinna med blont hår och svarta kläder som går på en grusväg i en park med en vit-röd hund i koppel bredvid sig.

Under tiden 1 mars till 20 augusti måste du hålla din hund under extra stor uppsikt när ni är ute i naturen. Extra stor uppsikt innebär att hunden måste vara kopplad eller hållas så som om den vore kopplad. Med naturen menas praktiskt taget all naturmark, även parker, motionsspår och dylikt. Detta gäller alla hundar, både sällskaps- och jakthundar. Undantag råder vid bland annat viss jakt och eftersök av trafikskadat vilt. I Munkedals kommun ska hundar vara kopplade året runt inom tätbebyggelse.

Vad innebär lagen?

Så här skriver Naturvårdsverket:

Naturvårdsverkets tolkning av lagen är att om en hund ska hindras från att springa lös måste den i de allra flesta fall hållas i koppel. Det är bara extremt väldresserade hundar som kan få gå lösa under tiden den 1 mars till den 20 augusti. I praktiken får hunden, om den är lös, vara högst någon meter ifrån dig. Du behöver ha sådan kontroll över din hund att det motsvarar ett osynligt koppel.


Lagens syfte är att skydda de vilda djuren, både däggdjur och fåglar, under den mest känsliga tiden när djuren får sina ungar. De marker som lagen syftar på är praktiskt taget all naturmark, även större parker och liknande.

Full kontroll även annan tid

Även annan tid på året måste hunden hållas under sådan tillsyn att den hindras från att förfölja vilt. Det innebär att hunden får vara lös inom synhåll, förutsatt att du kan stoppa den eller kalla in den om den stöter på ett vilt djur. Om du inte kan det ska hunden gå i koppel eller i lina. En lösspringande hund i naturen får kopplas av en jakträttshavare. Det är ofta markägaren eller någon som företräder henne eller honom.


Läs mer på: www.naturvardsverket.se

Undantag i samband med till exempel jakt

Man får ha hundar lösa:

  • vid tillåten jakt eller jaktträning under särskilda tider som anges i 16 § jaktförordningen (de får då inte jaga annat än det vilt som är lovligt för jakten). Det varierar mycket beroende på viltart.
  • för spårning eller apportering av skadat eller fällt vilt om hunden står under förarens kontroll med stöd av 17 § jaktförordningen.
  • för att valla tamdjur med stöd av 32 § Naturvårdsverkets föreskrifter 2002:18.


Länsstyrelsen kan ge fler undantag. Sådana ges i vissa fall för träning av till exempel polishundar, brukshundar och vakthundar. Länsstyrelsen kan också inskränka på möjligheterna att använda jakthundar i vissa fall.

Hundar i Munkedals Kommun

I Munkedals kommun ska hundar vara kopplade året runt inom tätbebyggelse. I Munkedals kommuns allmäna lokala ordningsföreskrifter, 17 §, står det så här:


17 § Hund skall hållas kopplad inom tätbebyggelse inom samhällena Munkedal, Dingle, Hällevadsholm och Hedekas enligt kartbilaga som tillhandahålles av kommunens kansli. Hund skall även hållas kopplad på av kommunen anlagda: torg, gång- och cykelvägar, parker och grönytor, anläggningar för lek- och idrott inkluderande utmärkta motionsspår, skidspår och skidbackar samt badplatser.

 

 

 

Uppdatering 2021-09-23: Länken till Naturvårdsverket är uppdaterad.