Publicerad:

Senast ändrad:

I Hedekas varvas SFI med praktik på lokala företag

Bild utomhus på Christer Nilsson och Omar SaabFörstora bilden

Christer Nilsson och Omar Saab

I Hedekas har nyanlända möjlighet att varva SFI med arbetspraktik via ett lokalt samarbete mellan ortens företagare, Munkedals kommun, leaderprojektet ”Steget före” och Arbetsförmedlingen. Sedan starten i september förra året har flera lokala företag anslutit sig till projektet och erbjuder arbetsförlagd SFI praktik som komplement till den vanliga undervisningen. Projektet växer och bidrar till en positiv utveckling för både bygd, kompetensförsörjning och integration.

Omar Saad är en 28-årig kille från kuststaden Latakia i Syrien med universitetsut-bildning i litteratur. Efter krigsutbrottet och innan flykten från Syrien arbetade han flera år med elinstallationer i staden. Nu varvar Omar sedan några månader sina vanliga svenskalektioner med en praktikplats hos Christer Nilsson på Hedekas El & VVS.

 

- Det är jättenyttigt att få arbeta med Christer och lära sig mer om elteknik, berättar Omar. Jag har tidigare jobbat med installationer i bostäder, men får nu chansen att lära mig mer om områden som datanätverk och elkraft med exempelvis 3-fasinstallationer. Det är bra träning att kunna få använda mina svenskakunskaper i verkliga livet. Jag förstår det mesta som Christer säger, men ibland kan det vara svårt att hitta rätt ord för det som jag vill uttrycka.

 

Christer Nilsson på Hedekas El & VVS var en av de första företagarna som tackade ja till att delta i projektet och är mycket positiv till upplägget.

 

- På de första mötena fick vi diskutera möjligheter kring upplägget och titta på hur vi kunde hitta bra matchningar mellan kompetens och kompetensbehov, säger Christer. Efter att jag och Omar träffats och pratat en stund kom vi överens om att han kunde praktisera hos oss med start i november. Det känns relevant att bidra till integrationsarbetet, då det är viktigt att vi tar tillvara våra nyanländas kompetens. Vi ser stora behov av kompetensförsörjning inom många yrkesområden framöver och för vårt företag har SFI-praktiken inneburit en bra balans mellan vårt praktikstöd och Omars arbetsinsats.

 

Samverkan är ett av nyckelorden i projektet, där Munkedals kommun via Gerd Berg och Ingrid Spetz, SFI-lärare i Hedekas samt Ann-Catrin Göthlin, koordinator på Kunskapens Hus i samarbete med Kerstin Carlsson, projektledare för leaderprojektet ”Steget före” samt Tareq Al-Shareet och Viktoria Andersson på Arbetsförmedlingen arbetat med att ta fram bästa möjliga förutsättningar för både praktikanter och företagare.

 

- Tack vare att vi är flera aktörer som samverkar för ett gemensamt mål, kan vi även vara flexibla och effektiva i våra samtal och aktiviteter, säger Gerd Berg. Praktikplatserna ger våra nyanlända möjligheter att väva samman sina svenskastudier med kännedom om arbetsrutiner, regelverk och sociala kontakter till en helhet som sträcker sig långt utanför lektionssalarna.

 

Kerstin Carlsson är projektledare för ”Steget före”, ett 3-årigt leaderprojekt, som förutom Munkedal även innefattar områdena Dalsland och Årjäng.

 

- Nu när vi sjösatt de första praktikplatserna här i Hedekas är vår målsättning att samverka med ännu fler företagare i Munkedal. En av nycklarna till en lyckad integration är att vara anställningsbar och då är samverkan med näringslivet otroligt viktig – särskilt som vi står inför ett ökat behov av arbetskraft. Tillsammans med Arbetsförmedlingen kan vi titta på anpassade praktikplatser för SFI utefter varje företags möjligheter.

 

Bild utomhus på Ann-Catrin Göthlin, Tareq Al-Shareet, Kerstin Carlsson, Viktoria Andersson, Ingrid Spetz, Gerd Berg. Förstora bilden

Från vänster: Ann-Catrin Göthlin, Tareq Al-Shareet, Kerstin Carlsson, Viktoria Andersson, Ingrid Spetz, Gerd Berg.