Publicerad:

Senast ändrad:

Hälsa på lika villkor?

I dagarna får 75 000 invånare i Västra Götaland hem enkäten Hälsa på lika villkor? i brevlådan. Vartannat år genomför Folkhälsomyndigheten en enkätundersökning som riktar sig till befolkningen i åldrarna 16-84 år. Enkäten syftar till att ta reda på hur befolkningen mår och att följa förändringar i hälsa över tid. Resultaten används därefter i planeringen av folkhälsoinsatser i länet för att främja hälsa och förebygga ohälsa.

Västra Götalandsregionen (VGR) i samarbete med Göteborgs Stad deltar i år med ett utökat urval, 75 000 invånare i Västra Götaland.


Du som fått enkäten kan besvara den antingen via pappersenkäten du får i brevlådan eller via webben.


VGR har tagit fram en webbsida med information om enkäten, resultat från tidigare år och en sida med frågor och svar om du har frågor om enkäten. Där finns också infografik som Folkhälsomyndigheten tagit fram. Läs mer på www.vgregion.seUppdatering 2022-02-15: Länken till Västra Götalandsregionen är uppdaterad.