Publicerad:

Senast ändrad:

Våra resvanor - Tema WWF Earth Hour

Siluett mot solnedgång av person på cykel

Våra inrikes transporter och resor står för omkring en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser – cirka 17 av totalt 53 miljoner ton utsläpp år 2016. Personbilarna bidrar mest och släpper ut 11 miljoner ton, vilket motsvarar 20 procent av Sveriges totala nationella klimatutsläpp.

Bakgrund - WWF Earth Hour

Lördag 24 mars klockan 20.30–21.30 är det dags för Earth Hour – världens största miljömanifestation som vuxit från symbolhandling till en rörelse som engagerar miljontals människor, företag och städer världen över. Denna vecka uppmärksammar vi olika teman från WWF kring ett hållbart liv på vår enda planet.

 

Våra resvanor

Ungefär 80 procent av bilresorna i tätort är i allmänhet kortare än 3–4 kilometer, enligt Trafikverket. Detta trots att det finns betydligt mer energieffektiva alternativ. För att minska vår klimatpåverkan måste vi åka mindre med bil, men också gå över till små och effektiva fordon som drivs med el och hållbara förnybara drivmedel. Tekniken finns redan här och den utvecklas hela tiden.

 

El bättre än bensin och diesel

El som produceras i Norden har betydligt mindre klimatpåverkan än bensin och diesel, men är ännu inte helt klimatneutral. Politiker, företag, men också privatpersoner behöver ta rätt beslut mot en 100 procent förnybar nordisk elmix. Samtidigt måste vi alla satsa på elfordon. Då finns goda förutsättningar att inom en tioårsperiod komma ner till mycket låga utsläpp från personbilarna. Men elen är ännu inte är helt förnybar och tillverkningen av bilar, inte minst elbilar, är mycket resurskrävande och ger stora klimatutsläpp. Därför är det viktigt att för varje resa välja det alternativ som ger minst utsläpp, snarare än att lita på att elbilen är fossilfri.

 

Välj tåg iställer för flyg

Flyget står för en betydande del av utsläppen från privat resande. Utsläpp från svenskarnas flygresor ökar och uppskattas idag till cirka 1 ton per person och år, vilket är nästan lika mycket som utsläppen från personbilarna. För att vända trenden behöver vi flyga mindre och välja andra färdsätt när det är möjligt.

 

En flygresa mellan Göteborg och Stockholm har 20 000 gånger större klimatpåverkan än motsvarande tågresa. Som privatpersoner behöver vi bättre tågförbindelser för att kunna motivera oss till klimatsmarta transportval. Att åka tåg Stockholm–Amsterdam skulle ta fem timmar idag om det fanns motsvarande snabbtågsförbindelser som Shanghai–Peking. I dag tar resan minst 15 timmar.

 

Även svenskarnas långväga semesterresor orsakar stora utsläpp. Vi behöver skapa andra attraktiva semestervanor, som inte ger så stor klimatpåverkan.

 

Så kan du resa mer miljösmart

 

  • Ställ bilen varannan gång i ett år
    Ungefär hälften av våra bilresor i Sverige är kortare än fem kilometer, enligt Trafikverket. Åk kollektivt, cykla eller gå varannan gång, så minskar du utsläppen markant.

 

  • Upptäck Semestersverige istället för att resa utomlands Svenskarna gör i snitt nästan tre utrikesflygresor per person och år, enligt Naturvårdsverket. En lång flygresa till exempelvis Sydostasien tur och retur släpper ut ungefär 4,4 ton CO2e per person.

 

  • Välj tåg istället för flyg
    Svenskarna gör i snitt nästan en inrikesflygresa per person och år, enligt Naturvårdsverket, trots att det i många fall går ungefär lika snabbt med tåg.

 

 

Läs mer om Earth Hour »

 

 

Textkälla: WWF Earth Hour

 

Tipsa webbredaktionen