Publicerad:

Senast ändrad:

Vår energiförbrukning - Tema WWF Earth Hour

Bild på många glödlampor

Idag finns möjligheter att halvera energianvändningen i din bostad och fördubbla ditt positiva bidrag genom att producera egen förnybar el. När det gäller energianvändningen kan du gärna börja med belysningen.

Bakgrund - WWF Earth Hour

Lördag 24 mars klockan 20.30–21.30 är det dags för Earth Hour – världens största miljömanifestation som vuxit från symbolhandling till en rörelse som engagerar miljontals människor, företag och städer världen över. Denna vecka uppmärksammar vi olika teman från WWF kring ett hållbart liv på vår enda planet.

 

Nästan 40 procent av all energi som används i Sverige går till byggnader

Bostäder och servicelokaler i Sverige använder lika mycket energi i form av elektricitet, fjärrvärme och bränslen som hela industrisektorn. Det finns tekniska möjligheter att radikalt minska energianvändningen och till och med göra våra bostäder till energiproducenter, men ändå ligger vi i princip kvar på samma energianvändningsnivå som på 1970-talet. Genom att energieffektivisera våra hus kan vi göra enorma energibesparingar, vilket även är bra för den privata ekonomin.

 

Även om el- och värmeenergin i Sverige har en liten andel från fossila bränslen, är det bra för miljön att spara energi. All energiproduktion har miljöpåverkan. Och dessutom; sparar vi el i Sverige används överskottet till att ersätta fossilbaserad elproduktion i EU.

 

Här är några tips på vad du göra för miljön hemma 

  • Byt alla gamla lampor till effektiva och bra LED-lampor.

  • Spara onödig elförbrukning genom att släcka lampor när ljuset inte behövs, dra ur mobilladdare när de inte används och stäng av apparater istället för att ha dem i standby-läge.

  • Täta kring fönster och dörrar med nya tätningslister så att värmen hålls kvar inne. Använd gärna tjocka gardiner att dra för på natten.

  • Sänk värmen med en grad och ta på dig mer kläder vid behov.

  • Tvätta i 30 eller 40 grader istället för 60 grader så ofta som möjligt. Detta kan nästan halvera energianvändningen.

  • Spara på varmvattnet, till exempel med hjälp av snålspolande kranmunstycken. Hur ofta och hur länge du duschar påverkar också energianvändningen. Att diska i full diskmaskin sparar energi jämfört med att diska för hand.

  • Kolla upp möjligheten att tilläggsisolera om du bor i ett gammalt hus.
  • Byt fossil värme och el mot förnybar från vind, sol, vatten, miljömärkt fjärrvärme och geotermisk energi, som bergvärme. Se till att inte möbler blockerar elementen.
  • Kyl och frys tillhör de produkter i hemmet som drar mest energi. Har du över tio år gamla vitvaror så byt till nya med bästa energiklass (A+++) så kan du mer än halvera energiförbrukningen. Nya kylar och frysar har effektivare kompressorer och tjockare isolering.
  • Undersök möjligheterna att producera egen förnybar energi. Förutom att köpa och sätta upp egna solceller och vindsnurror kan du även bli andelsägare i sol- och vindkraftverk.  

 

Läs mer om Earth Hour »

 

 

Textkälla: WWF Earth Hour