Publicerad:

Senast ändrad:

Hållbar ekonomi - Tema WWF Earth Hour

Bild på mynt där plantor växer ur dem

Kan du konsumera klokare? En allt större del av människans klimatpåverkan kommer från konsumtion av prylar som kläder, skor, möbler och teknikprodukter. Även ditt sparande kan påverka vår planet. Runt 370 miljarder av vårt svenska sparkapital är investerade i energirelaterade bolag främst inom kol, olja och gas. 

Bakgrund - WWF Earth Hour

Lördag 24 mars klockan 20.30–21.30 är det dags för Earth Hour – världens största miljömanifestation som vuxit från symbolhandling till en rörelse som engagerar miljontals människor, företag och städer världen över. Denna vecka uppmärksammar vi olika teman från WWF kring ett hållbart liv på vår enda planet.

 

Därför är vår konsumtion betydelsefull

Varje sak du köper lämnar ett avtryck på planeten. I produktionen, som ofta sker i andra länder, används metaller, kemikalier, plast, tyg och trä – och allt har ett ursprung och en miljöpåverkan. Dessutom används ofta vatten och produktionen släpper i regel ut föroreningar i miljön.

 

Under produktionen används energi som oftast ger utsläpp av växthusgaser. Industrierna, där en stor del av allt vi köper produceras, stod år 2010 för 28 procent av världens energianvändning och släppte ut dubbelt så mycket växthusgaser som hela transportsektorn.

 

Den färdiga produkten paketeras och transporteras , och när den är färdiganvänd ska den skrotas eller återvinnas. Man brukar tala om en produkts livscykel. Varje steg i livscykeln bidrar, och allt sammanvägt ger vår konsumtion ungefär samma klimatpåverkan som utsläpp från livsmedel eller transporter.

 

Därför spelar vårt sparande roll

Minst 36 miljarder av våra statligt förvaltade pensionspengar var vid årsskiftet 2014/2015 investerade i bolag som huvudsakligen sysslar med fossil energi och teknik. Ska vi klara av att begränsa klimathotet i linje med Parisavtalets mål, kan högst en femtedel av kol-, olje- och gasreserverna utvinnas och släppas ut. Trots framsteg när det gäller investeringsriktlinjer de sista åren stöttar Sverige fortfarande investeringar i fossil energi genom både utvecklingsbanker och exportkrediter, vilket leder till mer utsläpp.

 

Undvik "slit och släng"

Cirkulära och digitala tjänster är motsatsen till normen i slit-och-släng-samhället, där vi kastar saker vi tröttnat på och samtidigt konstant köper nytt. Tack vare internet och smarta telefoner kan vi idag enkelt se till att våra prylar går vidare till andra, och handla begagnat som passar våra behov för stunden.

 

Spara för vår planet

Som privatperson kan du se över i vilka bolag du investerar i, och du kan kontakta din bank eller privata fond och fråga efter placeringsmöjligheter som inte bidrar till global uppvärmning.

 

 

Läs mer om Earth Hour »

 

 

Textkälla: WWF Earth Hour