Publicerad:

Senast ändrad:

Kommunens miljöarbete - Tema WWF Earth Hour

Bild på tak med solceller

Munkedals kommun arbetar kontinuerligt med lokala miljömål och kommunens handlingsplan för miljömålsarbetet är indelad i fyra huvudgrupper – Hållbar livsstil, Biologisk mångfald, God vattenstatus och Hållbar energikonsumtion. Här kan du ta del av några exempel ur det arbetet.

Bakgrund - WWF Earth Hour

Lördag 24 mars klockan 20.30–21.30 är det dags för Earth Hour – världens största miljömanifestation som vuxit från symbolhandling till en rörelse som engagerar miljontals människor, företag och städer världen över. Denna vecka uppmärksammar vi olika teman från WWF kring ett hållbart liv på vår enda planet.

 

Cykelburen hemtjänst

I Dingle, där hemtjänsten har många besök och många resor på korta sträckor cyklas det när underlaget tillåter. Det finns även planer på att köpa in 1–2 elcyklar för de lite längre och backigare sträckorna. I Munkedals tätort finns redan två elcyklar som hemtjänsten och hemsjukvården susar fram på.

 

Miljösmarta måltider

I Munkedals kommun har skolrestaurangen stort fokus på klimatsmart och säsongsanpassad mat. De har målet att 25% av råvaruinköpen 2020 ska vara ekologiskt odlade. De jobbar även på olika sätt med att minska andelen rött kött. Man använder rotfrukter och linser/bönor för att få in mer vegetabiliskt protein i maten. Här utvecklar man även idéer om hur man kan använda fler lokalt producerade produkter i den offentliga verksamheten, genom lokala avtal och egenuttag. Kostenheten lägger ner mycket själ och hjärta på att de offentliga måltiderna ska bli mer hållbara. 

 

Solceller och gatubelysning med LED

Kommunen har installerat solceller på två förskolor och levererar tidvis ut elkraft på nätet av det som inte förbrukas i byggnaden. Kommunen har under en rad år haft fokus på att minska användningen av olja för uppvärmning och man har sedan 2003 minskat oljeanvändningen med 98%. Löpande energieffektiviseringar genomförs vid byte av exempelvis belysning, fläktar, fönster m.m.

 

Även kommunens gatubelysning med cirka 2 500 ljuspunkter effektiviseras kontinuerligt i takt med att nyare och energisnålare teknik lanseras. Vid nyinstallationer är det i dagsläget LED-belysning som gäller.

Återvinning via "Nött & Nytt"

Arbetsmarknadsenheten i Munkedals Kommun driver ”Nött & Nytt” som är en butik med återbruk och nytillverkning. Butiken kom till genom samarbete med Rambo på Hästeskeds återvinning. Här kan du hitta eller lämna saker som förtjänar fortsatt liv hos någon annan. Här finns porslin, spel eller varför inte en vintage brudklänning?

 

Läs mer om Nött & Nytt

 

Läs mer om Earth Hour »