Publicerad:

Senast ändrad:

Måltidspedagogik i fokus för förskolepersonal

Bild på ansikte gjort av grönsaker

Härom veckan samlades nära 140 förskolepedagoger, kockar och förskolechefer i Munkedal för att under en heldag ta del av det senaste inom måltidspedagogik. Genom föreläsningar och workshops fick man kunskap och praktiska råd om hur man kan integrera mat och måltider i den pedagogiska verksamheten i förskolan.

På plats för att leda utbildningen fanns Hanna Sepp, fil.dr. och universitetslektor i mat- och måltidspedagogik, Johanna Phil Nanderöd, Sofia Mellgren, Rita Svensson och Petter Jonsson från förskoleverksamheten i Uddevalla, samt kostchef Gunilla Martinsson och Johanna Bothén från Munkedals kommun.

  

Utbildningsdagen är ett led i att Munkedals kommun beslutat satsa på att införa måltidspedagogik i förskolorna. Målet är att i linje med läroplanen öka barnens matglädje och kunskaper om hälsosam mat. Genom att använda mat och måltider i lärandet vill man höja kvaliteten och ge Munkedals förskolebarn de bästa förutsättningarna för lärande, hälsosamma och hållbara måltider.

Bild på kemisk reaktion i glas som bubblar över

 

När måltidspedagogik införlivas i den dagliga verksamheten kan barnen reflektera över var maten kommer i från, hur den ser ut, smakar, känns och luktar. Utifrån maten kan man diskutera och experimentera med ord, ursprung, färger, matekonomi, hushållning, kulturer, matematik, naturvetenskap, jordbruk, med mera.

 

Johanna Bothén, kostpedagog och samordnare i Munkedals måltidspedagogikprojekt, är nöjd med dagen.

 

- Jag är så glad att måltiden äntligen lyfts upp på den pedagogiska agendan i vår kommun. Under dagen lyftes måltidens mervärden och unika möjligheter att förena läroplansmål, folkhälsomål och miljömål, berättar Johanna Bothén.

 

Bild på bil gjord av grönsaker

 

Teori varvades med goda exempel från andra förskolor på förmiddagen och på eftermiddagen arrangerades fem olika workshops där man fick utforska olika pedagogiska metoder kring mat och lärande.

 

- Jag hoppas och tror att många nya tankefrön har såtts och att vi i förskolan framöver kommer att bli ännu bättre på att stötta och utmana barnens lärande om och med mat. Med gemensamma krafter kan vi som arbetar i förskolan främja goda matvanor hos barnen samtidigt som vi arbetar utifrån våra respektive huvuduppdrag med läroplan, skollag och livsmedelslag, avslutar Johanna Bothén.

 

Bild på Hanna Sepp som håller i burkar med inlagd rödkål

Hanna Sepp, fil. dr. och universitetslektor i mat- och måltidsvetenskap vid Högskolan i Kristianstad