Publicerad:

Senast ändrad:

Munkedals kommun avbryter detaljplanering av Dingle 2:56 ”Bärby”

Bild på ett grönskande fält

Ett beslut om samråd kring nytt planprogram för del av markområdet Dingle 2:56 ”Bärby” återkallas nu av byggnadsnämnden i Munkedal på grund av ändrade förutsättningar och detaljplanearbetet avslutas.

Beslutet som nu återkallas togs den 7 mars i år med anledning av en tänkt etablering av en livsmedelsverksamhet i området. När kommunen i dagarna fick uppgifter om att verksamhetsetableringen inte längre är aktuell, beslutade byggnadsnämndens ordförande Per-Arne Brink att återkalla samrådet och att avsluta detaljplanearbetet.

 

Markområdet kommer nu reserveras för framtida behov hos utbildningsområdet Utvecklingscentrum Munkedal.

 

- När förutsättningarna för anledningen till planarbetet förändrades, såg vi tydliga fördelar i att reservera markområdet för Utvecklingscentrum Munkedal, berättar Per-Arne Brink. Nu har vi möjlighet att utöka verksamhetsområdet vid behov.

 

Den politiska majoriteten (S, C, MP) ställer sig bakom byggnadsnämndens beslut.

 

- Nya förutsättningar medför nya prioriteringar, säger Åsa Karlsson, kommunstyrelsens ordförande i Munkedal. På det här viset kan vi reservera möjligheter för tillväxt av framtida utbildningsverksamhet på området.