Publicerad:

Senast ändrad:

Informationsmöte för vårdnadshavare till barn i Centrumskolan i Dingle och Hällevadsholms skola

Barn och utbildningssektorn i Munkedals kommun har lagt fram ett förslag till beslut om att Hällevadsholms skola blir en lågstadieskola med förskoleklass upp till årskurs tre och Centrumskolan i Dingle en mellanstadieskola för årskurs fyra till sex. Syftet är att stärka båda skolornas förutsättningar till en hög likvärdig undervisningskvalitet.

Fritidsverksamhet kommer att finnas på båda skolorna och skolskjutsar kommer anpassas efter verksamheten.

 

Genomförandet föreslås starta höstterminen 2018.

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har antagit förslaget och slutgiltigt beslut kommer tas i kommunstyrelsen den 11 april.

 

Barn och utbildningssektorn har via skolans lärportal Unikum bjudit in vårdnadshavarna i berörda skolor till ett informationsmöte.