Publicerad:

Senast ändrad:

Kommunalrådets månadsbrev - mars/april 2018

Vad gör ett kommunalråd egentligen?

Ibland får jag frågan om vad ett kommunalråd arbetar med. Det längre svaret är lite mer omfattande, men det korta svaret är - det mesta, och lite till. En vanlig dag för mig kan innefatta allt från politiska ärenden och krisledningsövningar till prisutdelning på ett äldreboende och spännande samtal med våra yngsta medborgare på en förskola. 

Ett kommunalråd representerar den politiska majoriteten i en kommun och är ofta även kommunstyrelsens ordförande. Kommunstyrelsen leder det dagliga politiska arbetet i kommunen och förbereder även ärenden till kommunfullmäktige vars roll är att ta beslut i kommunens viktigaste frågor. Kommunstyrelsen består av politiker från olika partier. Representant för den politiska oppositionen kallas oppositionsråd.

 

Förutom våra regelbundna möten kring politiska ärenden vill jag även ge några andra exempel på vad en arbetsdag kan innehålla.

 

Kommunfullmäktige har tidigare tagit beslut om att kommunen skall följa FNs barnkonvention som ett viktigt verktyg för att tydliggöra barns röster och rättigheter. Kommunstyrelsen har nu haft en utbildningsdag i ämnet för att påvisa hur vi kan arbeta kring barnkonventionen i den dagliga verksamheten.

 

Som ett led i kommunens krisberedskap har vi nyligen genomfört en av våra återkommande krisledningsövningar där vi får chansen att jobba med våra rutiner. Jag tycker det är värdefulla övningar där vi kan analysera vad som kan förbättras och där vi tränar våra förmågor.

 

Vi håller även på att färdigställa förra årets bokslut och arbetar parallellt med den kommande budgeten. Där lägger jag mycket tid på att läsa in mig på de ekonomiska underlagen inför arbetet med hur vi ska fördela kommunens resurser i våra olika verksamheter.

 

Jag är ofta ute på olika typer av besök i vår kommun. Några av de senare besöken har rört invigningen av nya lokaler för rehabenheten Skatten, samt Ulkeröds Gårds invigning av sin nya restaurang. Vi har även varit på studiebesök med Fyrbodals kommunalförbund i vårt grannland Norge för att lära oss mer om hur byggnationer av massivt trä kan skapa bra inomhusmiljöer och fler arbetstillfällen i Bohuslän.

 

Som kommunalråd är den ena dagen aldrig den andra lik. Vissa dagar handlar om att hitta rätt beslut i svåra frågor och vissa dagar handlar om glädjen i att få berätta för omvärlden om våra verksamheters fina arbete och vår vackra kommun.

 

Men alla dagar handlar om att arbeta tillsammans för kommunens bästa.

 

Varma hälsningar,

 

Åsa Karlsson

Kommunalråd, Munkedals kommun

 

 

 


Tipsa webbredaktionen