Publicerad:

Senast ändrad:

Upphandling av personbilar

Välkommen att lämna anbud på personbilar, till kommunerna Munkedal, Lysekil, Sotenäs och Tanum. Upphandlingen som nu annonseras ut på nytt omfattar personbilar i olika storlekar och drivmedelsslag för Munkedals kommun, Lysekils kommun, Sotenäs kommun och Tanums kommun.

Det som efterfrågas är ett ramavtal för löpande beställningar av fabriksnya personbilar av senaste modell/årsmodell, under avtalsperioden. Det finns en uppskattning av behovet av antalet personbilar men kommunerna kan inte utlova någon exakt volym. Beställningar kommer ske utifrån de behov som verksamheterna har ute i kommunen.

 

Du kan lämna anbud på en kommun eller flera och du behöver inte offerera alla storleksklasser och drivmedelsslag som efterfrågas. För fler detaljer om kommunernas behov och krav på bilarna, se förfrågningsunderlaget - länk nedan.


Sista anbudsdag 2018-04-30 kl. 23:59


Ansvarig kommun för upphandlingen är Sotenäs kommun.

 

Komplett förfrågningsunderlag hämtas kostnadsfritt elektroniskt via kommunens upphandlingsportal

 

Tipsa webbredaktionen