Munkedals kommunvapen

Teknik som pedagogiskt redskap

På ett stort papper indelat i rutor står en robot i plast formad som ett bi. I rutorna syns tecknade kor och får med mera.

I Munkedals kommun har pedagoger på förskolorna gått en introduktion i programmering. Att implementera programmering i förskolan handlar om att leka in kommandon och algoritmer. Vad händer om vi ger fel kommando eller inte följer given instruktion på rätt sätt? Ett hjälpmedel är robotorna som nu finns ute på förskolorna.

Så här kan det se ut när barnen i förskolan lär sig programmering:

På ett bord ligger ett stort papper med olika geometriska symboler på i olika färger. På pappret står en liten robot i plast formad som ett bi. På bordet ligger också en trave kort.
På ett bord ligger ett genomskinligt ark indelat i rutor. I vissa av rutorna ligger kort med olika figurer på. På bordet stör också två små robotar i plast som är blå till färgen.


Vill du veta mer om teknik i förskolan? Kontakta Malin Stenman, förskolechef, på telefon 0524-181 07 eller e-post malin.stenman@munkedal.se.