Publicerad:

Senast ändrad:

Tryggheten i Munkedals kommun

Munkedals kommun och Polisen har tillsammans kartlagt tryggheten i kommunen. Underlaget bygger på dialoger med invånare, en lokal trygghetsundersökning, Polisens medarbetarundersökning och aktuell statistik och kunskap inom organisationerna. Här visar vi två filmer där vi tillsammans med Polisen berättar om resultaten.

Kartläggningen visar att buskörning och fortkörning är de största problemen i Munkedals kommun. Därför fokuserades 2017 års medborgarlöften på insatser kring detta.

 

I Polisens film berättar kommunpolis Henric Rörberg och folkhälsostrateg Catharina Sundström mer.

 

Undersökningen visar även att invånarna i kommunen känner sig trygga i väldigt stor utsträckning. Under 2018 kommer fokus att läggas på grannsamverkan i kommunen och en trygghetsvandring i Dingle. Polisen kommer att fortsätta arbetet från 2017 mot fortkörning och buskörning.

 

I Polisens film berättar kommunpolis Henric Rörberg, folkhälsostrateg Catharina Sundström och säkerhetssamordnare Joakim Hagetoft mer.

Tipsa webbredaktionen