Publicerad:

Senast ändrad:

En bra plats

Som anhörig finns ett behov av att få råd och stöd, samt att nätverka med andra i liknande situation. Genom En bra plats kan du som anhörig få tillgång till detta via webben.

Någon gång i livet behöver de flesta ge lite extra omsorg och vård till någon i sin närhet. Det kan till exempel vara till en demenssjuk fru, ett barn med funktionshinder eller en vän med missbruks problematik. För att klara av att hjälpa andra behöver man ibland själv få stöd.

 

För dig som vill få tillgång till anhörigstöd via nätet finns En bra plats – en samlingsplats för information, råd och stöd samt erfarenhetsutbyte med andra anhöriga.

 

Läs mer på www.enbraplats.se

 

Tipsa webbredaktionen