Publicerad:

Senast ändrad:

Försäljning av delar av Dingle 2:56

Munkedals kommun har beslutat att pröva försäljning av delar av Dingle 2:56 (före detta naturbruksgymnasiet). Försäljningen sker genom anbudsinfordran. Beslut om eventuell försäljning fattas av kommunfullmäktige i Munkedals kommun. De aktuella områdena framgår av skogskarta och skogsbruksplan. Dessa kan beställas genom kommunen.

Frågor med anledning av försäljningen lämnas av:

 

Henrik Gustafsson

Enhetschef gata och mark

Telefon: 0524-181 32

 

Mats Tillander

Sektorchef samhällsbyggnad

Telefon: 0524-181 18

 

Anbud ska vara kommunen tillhanda senast 25 juni 2018. Märk kuvertet ”Försäljning Dingle 2:56”. En beskrivning av varför ni vill förvärva området och hur området ska underhållas ska bifogas anbudet.

Tipsa webbredaktionen