Munkedals kommunvapen

Munkedal nu och då

Flygfoton över Munkedal. Bilden är avdelad lodrätt på mitten av ett vitt streck. På höger sida av sträcket syns ett svartvitt flygfoto över Munkedal, på vänster sida syns ett flygfoto i färg på nutida Munkedal.

I vår kartportal kan du nu med hjälp av flygfoton jämföra det nutida Munkedal med hur det såg ut på 1950- och 1970-talen.

Här kan du jämföra flygfotona: Munkedal nu och då

Kartor och geografisk information

Digitala kartor, eller GIS (geografiska informationssystem) är viktiga underlag i kommunens verksamhet för att handläggningen ska fungera.


kommunens kartportal kan du bland annat hitta information om parkeringsplatser, skolor, förskolor, planer och sevärdheter.