Publicerad:

Senast ändrad:

Internationella tobaksfria dagen

Tobak är ett av de största hoten mot folkhälsan i människans historia. Varje år den 31 maj uppmärksammar Världshälsoorganisationen (WHO) Tobaksfria dagen för att belysa de hälsoproblem som tobaksbruk för med sig. 2018 sätter Tobaksfria dagen fokus på tobak kopplat till hjärt-kärlsjukdomar.

Tobaksbruk är den enskilt största förebyggningsbara dödsorsaken i världen. Av de drygt sju miljoner människor som dör varje år beror mer än sex miljoner dödsfall på eget tobaksbruk och omkring 890 000 mister livet varje år på grund av passiv rökning.

Tobaksbruk är en stor riskfaktor för att utveckla många kroniska sjukdomar, däribland cancer, hjärt-kärlsjukdomar och lungsjukdomar. Det finns stora hälsovinster med att sluta röka, både på kort och lång sikt. Även om du har ett långvarigt tobaksbruk bakom dig kan din hälsa förbättras avsevärt om du slutar och lägga år till livet.

 

Här finns tips och stöd för dig som vill sluta röka eller snusa:

 

1177.se - Hjälp att sluta röka

 
1177.se - Sluta snusa och vinn

 

Tipsa webbredaktionen