Munkedals kommunvapen

Årets föreningsbidrag

Foto på flera vita fotbollar på en grön gräsmatta. I bakgrunden syns ben på fotbollsspelare.

Under 2018 omorganiserar Munkedals kommun hanteringen av föreningsbidrag. Av den anledningen kan förseningar av utbetalningar uppstå. Vi ber om överseende med detta.

Redovisningar av föreningsverksamhet ska ha inkommit till Munkedals kommun senast den 30 juni.


Verksamhetsberättelser, resultat- och balansrapport samt årsmötesprotokoll ska bifogas och de föreningar som söker bidrag ska även redovisa vad bidraget ska användas till.

 

Bidragen skickas med e-post till:

kommun@munkedal.se

 

eller sänds via brev till:

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Märk kuvertet "Förening".

 

Blanketter 

Använd gärna 2017 års blanketter avsedda för detta ändamål i vårt blankettarkiv under Kultur och fritid samt Föreningsbidrag.

 

Inför 2019 kommer hanteringen att ske digitalt så långt som möjligt.