Publicerad:

Senast ändrad:

Kulturskoleprojekt startar i höst

I höst utökas utbudet från musikskolan i Munkedals kommun med kurser i dans, digital musik, foto/film, drama och skrivarverkstad. Kulturrådet har beviljat musikskolan i Munkedals kommun en halv miljon kr till ett årslångt projekt med syfte att göra musik- och kulturverksamheten mer jämlik och förbättra möjligheterna för barn och ungdomar att delta i verksamheten.

Kulturrådet är en statlig myndighet under Kulturdepartementet med uppgift är att verka för kulturens utveckling och tillgänglighet. Det gör man bland annat genom att fördela statliga bidrag.

 

Munkedals kommun har beviljats bidrag på 500 000 kr för att nå målgrupper som inte tar del av musik- och kulturskolors ordinarie utbud. Insatserna kan handla om nya konstområden, nya arbetssätt, nya samarbetspartner eller arenor.

 

Hans Bjermqvist, chef för musikskolan i Munkedals kommun, ser fram emot höstens utökade utbud.

 

- Det känns jätteroligt att i projektet kunna skapa en bredare plattform där fler elever ska få möjlighet att prova på olika typer av aktiviteter, berättar Hans Bjermqvist. Det finns även intressanta möjligheter till samaktiviteter där vi exempelvis kombinerar former av film/foto, musik, dans, teater och musik.

 

Projektet riktar sig till elever i årskurs 1-9 och mer information om aktiviteter och anmälan kommer i samband med höstens skolstart.

 

För övriga frågor - kontakta musikskolan i Munkedals kommun.

E-post: musikskolan@munkedal.se

Telefon: 0524-182 39

 

Tipsa webbredaktionen