Publicerad:

Senast ändrad:

Informationsnumret 113 13

Du kan ringa till informationsnumret 113 13 för att lämna eller få information om allvarliga olyckor och kriser. Till exempel kan du ringa 113 13 om du känner röklukt men inte ser någon brand, du kan då få svar på om det brinner någonstans i ditt område. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar. 

All information som lämnas ut på 113 13 är verifierad information, det vill säga att den är avstämd med till exempel kommunen där händelsen har ägt rum.

 

Den verifierade informationen kommer, beroende på händelse, från kommuner, länsstyrelser, centrala myndigheter eller andra ansvariga aktörer. Ofta kan SOS Alarm, med sin centrala roll i samhället, kort bekräfta att något har inträffat.

 

Några exempel på vad du kan få svar på via 113 13:

  • Det har gått ett VMA där jag bor, är det okej att gå ut?
  • Dricksvattnet smakar dåligt, kan jag dricka det?
  • Jag känner röklukt men ser ingen brand, händer det något i mitt område?
  • Det är långa köer på motorvägen, ingen kommer någonstans, har det hänt något allvarligt?
  • Jag hörde på nyheterna om en stor explosion nära oss, ska jag stanna inne?

 

Informationsnumret 113 13 är till för att minska belastningen på nödnumret 112 vid stora händelser.

 

Nödnumret 112 ska användas vid akuta nödsituationer då det är fara för liv, egendom eller miljö. En nödsituation är när du snabbt behöver hjälp från ambulans, räddningstjänst, polis, flyg-, sjö- eller fjällräddning, jourhavande präst eller giftinformation.

 

På SOS Alarms webbplats kan du läsa mer om 113 13

 

 

Tipsa webbredaktionen