Publicerad:

Senast ändrad:

Information om bad vid algblomning

Den varma sommaren gör att många vill svalka av sig vid stränder och badplatser. Men värmen lockar även till sig organismer som inte alltid är så trevliga att bada med. Alger och bakterier gynnas i det varma vattnet och kan orsaka besvär för både människor och djur.

För vuxna människor är risken normalt liten att drabbas av förgiftning. Barn, speciellt småbarn, får lättare i sig vatten och bör därför hållas ifrån vatten med algblomning eller under uppsikt.

 

Här kommer några tips och råd du kan använda dig av vid badplatsen:

  • Barn och djur är högriskgrupper. Undvik att bada eller vara vid stränder där kraftig algblomning sker.

  • Undvik bad eller onödig kontakt med vatten som inte är lika klart som det brukar vara. Exempelvis kan ytan täckas av en blågrön, grön eller gulgrönaktig hinna.

  • Undvik att svälja vatten där algblomning sker.

  • Om du har badat där algblomning förekommer, tänk på att noga skölja av kroppen med tvål och vatten. Vid ögonirritation, skölj med rinnande vatten.

  • Använd inte vatten från algblomningsområden för att dricka eller laga mat med. Vissa alggifter förstörs inte vid kokning.

  • De första symptomen vid förgiftning hos människor och djur är illamående, kräkningar, diarré och eventuellt feber.

    Ring giftinformationscentralen eller sök vård direkt på en vårdcentral eller akutmottagning om du misstänker algförgiftning. Giftinformationscentralen nås dygnet runt via SOS alarm 112, eller telefon 010-456 67 00.

 

 

Källor: SMHI och 1177 vårdguiden

 

Läs mer på SMHI.se om algblomning

 

Läs mer på 1177.se om algförgiftning

 

 

 

Tipsa webbredaktionen