Publicerad:

Senast ändrad:

Demokraticafé

Vill du veta mer om demokrati och hur höstens val fungerar? Då är du välkommen på Munkedals kommuns demokraticaféer i augusti!

Det är av stor betydelse för demokratin hur ett valsystem är uppbyggt och fungerar. Ordet demokrati kommer från grekiskan och betyder folkstyre.


I regeringsformen, som är en del av Sveriges grundlag, står det att all offentlig makt utgår från folket och att folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Grundlagen säger också att folkstyrelsen genomförs genom ett representativt statsskick. Det betyder att folket väljer någon som representerar dem när viktiga beslut ska fattas, till exempel i riksdagen eller i kommunfullmäktige.


På följande tillfällen informerar vi mer om höstens val och hur demokrati fungerar:


Torsdagen den 16 augusti, kl. 16:00-18:00
Torsdagen den 23 augusti, kl. 16.00-18:00

Torsdagen den 30 augusti, kl. 16.00-18:00


Plats: Matsalen i Kommunhuset Forum, Munkedal


Vi bjuder på kaffe.


Informationen kommer att vara på svenska, engelska och arabiska.


Alla är välkomna!


Läs mer

Om valet 2018 i Munkedals kommun (sidan ej aktuell längre)

Valmyndighetens webbplats


Tipsa webbredaktionen