Publicerad:

Senast ändrad:

Länsstyrelsen släpper på grillningsförbudet på egen tomt

Grill- och eldningsförbudet på allmän plats kvarstår dock. Förbudet gäller alla typer av bränslen, grillar med öppen låga och på alla platser, utom på egen tomt.

Länsstyrelsen släpper på grillningsförbudet på egen tomt från och med tisdag 14 augusti klockan 9.00. Det råder för övrigt grill- och eldningsförbud utomhus i hela Västra Götalands län. Förbudet gäller alla typer av grillar med öppen låga samt bränslen på alla platser förutom grillning i egen trädgård.


English:

The County is lifting the ban on grilling in private gardens and back yards as of 9 am Tuesday, 14 August. The overall fire ban remains in place. This includes all type of open flame grills and fuels in all places. The ban does not include grilling in private gardens and back yards.


Läs mer på Länsstyrelsens hemsidaTipsa webbredaktionen